บริการประชาชน
น้องกระต่าย
23.45
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
23.45
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานในจังหวัด
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานในจังหวัด ทั้งหมด 168 รายการ
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1571, 08 9202 5511
 • นางจันทนา จันทเลิศ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1571, 08 7105 8258
 • นายโสภณ เขาแก้ว เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1571, 06 1312 7120
 • นายธนวัฒน์ สาดคำปัง เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1571, 08 7129 7890
 • นางสาวนฤมล บุญประเสริฐ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1571, 08 0017 8247
 • - รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3932 7906, 08 9203 1245
 • นางอังคณา ศรีประเสริฐ เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3932 7906, 08 4362 6563
 • น.ส.สุวรรณา กรอบทอง เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3932 7906, 09 2676 2997
 • นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1504, 08 9203 1169
 • นางณัฐฐิญา คงรื่น เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1504, 09 2346 2365
 • น.ส.นันทวัน ทับทิม เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1504, 06 5996 4594
 • นายวัชรพล เลิศสกุลพิพัศ เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1504, 09 5864 1669
 • นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1192, 06 1421 0880
 • น.ส.ธาดารัตน์ พลคิด เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 2252, 09 2747 7377
 • น.ส.วัลย์ยุฎา หงษ์ศิริ เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 2252, 08 4415 4424
 • นายประพจน์ งามญาณ เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 0 3931 2252, 08 6844 3392
 • นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี 0 3931 1001, 08 9203 4110
 • นางชณิตา นามวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 0 3930 2663, 08 4987 8722
 • นายภิชาติ โพธิ์บาทะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม 0 3932 8333, 08 9203 4115
 • นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 3930 2663, 08 5484 2506
ไปที่หน้า