บริการประชาชน
น้องกระต่าย
03.43
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.43
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระภิรมย์ฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระจันทบุรีศรีสมุทร์เขตต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
หม่อมเจ้านพมาศ
2459 - พ.ศ. 2469
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระยามานิตย์กุลพัทธ
2469 - ธ.ค. 2471
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระพิสิษฏสุทธเลขา
17 ธ.ค. 2471- 31 พ.ค. 2477
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พระนิกรบดี
1 มิ.ย. 2477 - 2 ธ.ค. 2479
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
ขุนประสงค์สุขการี
2 ธ.ค. 2479 - 1 ธ.ค. 2484
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
หลวงอรรถสิทธิสุนทร (นายผวน ทองสยาม)
3 ต.ค. 2485 - 1 ม.ค. 2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (นายสุวงศ์ รัฐวุฒิวิจารณ์)
11 ม.ค. 2487 - 13 มิ.ย. 2489
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
นายชุบ พิเศษนครกิจ
7 ต.ค. 2489 - 23 พ.ค. 2492
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
นายถนอม วิบูลมงคล
24 พ.ค. 2492 - 7 ม.ค. 2495
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
ขุนคำนวณวิจิตร (นายเชย บุนนาค)
8 ม.ค. 2495 - 2 เม.ย. 2496
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
ขุนวรคุตตคณารักษ์
3 เม.ย. 2496 - 18 มี.ค. 2499
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
นายผาด นาคพิน
19 มี.ค. 2499 - 12 ก.พ. 2501
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่
13 ก.พ. 2501 - 28 ก.ย. 2507
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายส่ง เหล่าสุนทร
29 ก.ย. 2507 - 18 ก.ค. 2512
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
จ.ต.ต.ชั้น สุวรรณทรรภ
21 ก.ค. 2512 - 25 ธ.ค. 2514
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายวิชิต ศุขะวิริยะ
26 ธ.ค. 2514 - 6 ธ.ค. 2516
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายบุญช่วย ศรีสารคาม
7 ธ.ค. 2516 - 30 ก.ย. 2519
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
น.อ.จำลอง ประเสริฐยิ่ง ร.น.
1 ต.ค. 2519 - 30 ก.ย. 2520
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายประกิต อุตตะโมต
1 ต.ค. 2520 - 14 ต.ค. 2521
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายพิบูลย์ ธุรภาคพิบูล
15 ต.ค. 2521 - 30 ก.ย. 2523
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายบุญนาค สายสว่าง
1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2528
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายสมพงศ์ พันธ์สุวรรณ
1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2532
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายปรีดา มุตตาหารัช
1 ต.ค. 2532 - 14 ก.พ. 2533
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
เรือตรี สุกรี รักษ์ศรีทอง
15 ก.พ. 2533 - 30 ก.ย. 2534
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายวิมล พวงทอง
1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2536
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายอมร อนันตชัย
1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2541
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์
1 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2543
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายอัครพงศ์ พยัคฆันตร
1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544
ไปที่หน้า