บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.57
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.57
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3931 2252
อีเมลล์ :
chanthaburi@moi.go.th
ประวัติ :

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2537

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2542

 

ประวัติการเข้ารับการอบรม

- โรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่น 140

- หลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่น 8

- หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่น 25

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 72

 

ประวัติการรับราชการ

- พ.ศ. 2539         ปลัดอำเภอ  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ. 2541         ปลัดอำเภอ  กิ่งอำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

- พ.ศ. 2544         ปลัดอำเภอ  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

- พ.ศ. 2547         ปลัดอำเภอ  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

- พ.ศ. 2548         เจ้าพนักงานปกครอง 7 ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- พ.ศ. 2550         นักทรัพยากรบุคคล 7 ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- พ.ศ. 2553         หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

- พ.ศ. 2555         ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2556         หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

- พ.ศ. 2559         ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดชลบุรี

                        และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี

- พ.ศ. 2560         รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

- พ.ศ. 2561         หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

- พ.ศ. 2565        รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี