บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.57
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.57
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายสุธี ทองแย้ม
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3931 1571
อีเมลล์ :
chanthaburi@moi.go.th
ประวัติ :

การศึกษา

                          -ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ

                          -ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

การฝึกอบรม       - นักเรียนปลัดอำเภอ

                             - ผบ. หมวด อส.

                             - นายอำเภอ รุ่นที่ 47 ( 13 มี.ค. – 4 ส.ค. 2543)

                             - นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 (13 มิ.ย. – 10 ก.พ. 2547)

                             - ฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 17

การทำงาน      

- พ.ศ. 2532 ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2538 ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

- พ.ศ. 2540 ดำรงตำแหน่ง บุคลากร สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง

- พ.ศ. 2545 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                  ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

- พ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

- พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยปกครอง ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2553 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

- พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

- พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

- พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

                   ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดราชบุรี

- พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  

- พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง

- พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

- 1 ต.ค.63   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 

----------------------------------------------------------

Mr. Suthee Tongyam

Governor of Chanthaburi Province

 

Education               - Bachelor of Arts Program in Political Science, Chulalongkorn University

- Master of Public Administration, National Institute of Development Administration            (NIDA)

Training                   - Assistant Chief District Officer, Class 101

                             - Commander of Territorial Volunteers Defense Corps

                             - Chief District Officer Program, Class 47 (March 13th – August 4th, 2000)

                             - Senior Executive Administration, Class 46 (June 13th – Feb 10th, 2004)

                             - Administration Department of Territorial Volunteers Defense Corps, Batch 17

                             - Senior Executives on Justice Administration Program, Class 21

                             - Senior Executives on Budgetary Management Program, Class 6

Joined the              

Government Service  May 3rd, 1989  

Work Experience         - 2014 Vice Governor of Phuket Province

                                  - 2015 Vice Governor of Nonthaburi Province   

                                  - 2018 Administrative Advisor

                                  - 2019 Governor of Amnat Charoen Province

                                  - October 1st, 2020 - present : Governor of Chanthaburi Province

 

----------------------------------------------------------