บริการประชาชน
น้องกระต่าย
02.51
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.51
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 142 รายการ
ชื่อ :
นายอดิศร สุทธิเลิศ
ตำแหน่ง :
พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
สายด่วน :
34756
โทรศัพท์ :
0 3931 1565
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหว่ัดจันทบุรี 22000
ชื่อ :
นายสุวรรณ เจริญพร
ตำแหน่ง :
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
สายด่วน :
34747
โทรศัพท์ :
039321699
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ชื่อ :
นายบุญธรรม เทพพิชัย
ตำแหน่ง :
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
สายด่วน :
34732
โทรศัพท์ :
0 3931 1247
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ชื่อ :
นางภาสินี สุวรรณเจริญ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
สายด่วน :
34748
โทรศัพท์ :
0 3931 2100
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ชื่อ :
นายชัยธวัช ศิรบวร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3938 9544
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี 257 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
ชื่อ :
นายวุฒิกร สุขีนัย
ตำแหน่ง :
นายอำเภอเมืองจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3931 1028
สถานที่ทำงาน :
ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี 33 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
ชื่อ :
นายณัฏฐพงษ์ พัฒน​รัฐ
ตำแหน่ง :
นายอำเภอขลุง
โทรศัพท์ :
0 3944 1093
สถานที่ทำงาน :
ที่ว่าการอำเภอขลุง 98 ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
ชื่อ :
นายปฏิณญา พานิชอัตรา
ตำแหน่ง :
นายอำเภอท่าใหม่
โทรศัพท์ :
0 3943 1462
สถานที่ทำงาน :
ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ 70 ถนนราชกิจ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
ชื่อ :
นายธนสาร เจริญสุข
ตำแหน่ง :
นายอำเภอนายายอาม
โทรศัพท์ :
0 3949 1075
สถานที่ทำงาน :
ที่ว่าการอำเภอนายายอาม 500 หมู่ที่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
ชื่อ :
นายกิตติพงษ์ กิติคุณ
ตำแหน่ง :
นายอำเภอแหลมสิงห์
โทรศัพท์ :
0 3949 9332
สถานที่ทำงาน :
ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
ไปที่หน้า