บริการประชาชน
น้องกระต่าย
02.59
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.59
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหารทั้งหมด 4 รายการ
ชื่อ :
นายสุธี ทองแย้ม
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3931 1571
อีเมลล์ :
chanthaburi@moi.go.th
ชื่อ :
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3932 7906
อีเมลล์ :
chanthaburi@moi.go.th
ชื่อ :
นายนิเวศน์ หาญสมุทร์
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3931 1504
อีเมลล์ :
chanthaburi@moi.go.th
ชื่อ :
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3931 2252
อีเมลล์ :
chanthaburi@moi.go.th