บริการประชาชน
น้องกระต่าย
16.15
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.15
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
หนังสือเวียน
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
14 กรกฎาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 14 กรกฎาคม 2563
เลขที่ : จบ0017.4/ว3643 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
เรื่อง : รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ทั่วไป]