บริการประชาชน
น้องกระต่าย
00.07
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
00.07
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มงานอำนวยการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integity and Transparency Assessment: ITA)ของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของการชี้แจงตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integity and Transparency Assessment: OIT)