บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.56
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.56
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
o42 และ o43 (ITA) 2565 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

(ITA) 2565 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ