บริการประชาชน
น้องกระต่าย
03.21
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.21
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
จ.จันทบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" บูรณาการความร่วมมือ โดยใช้กลไกในรูปแบบของประชารัฐร่วมมือกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถลดการเ
20 เมษายน 2565

เย็นวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดจันทบุรี ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่าง ๆ เป็นผลทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนถนนทางหลวง และเส้นทางสายต่าง ๆ มีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการดื่มฉลองตามชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้กำหนดมาตรการ แนวทาง และแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2565 รวม 7 วัน ซึ่งถือเป็นช่วง 7 วันระวังอันตราย โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาชน มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร โดยใช้กลไกในรูปแบบของประชารัฐมาดำเนินการ เพื่อร่วมมือกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้เกิดขึ้นน้อย สำหรับการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงเป็นการรณรงค์ สร้างกระแส และปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนเกิดความตระหนักในความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาอย่างยิ่งรถโดยสารสาธารณะที่มีพี่น้องประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาล คนพร้อม รถพร้อม เดินทางมั่นใจ ปลอดภัยแน่นอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองจันทบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ