บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.58
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.58
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
จ.จังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรักษา ท่ามกลางการป้องกันโควิด – 19
5 เมษายน 2565

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนสังกัดกระทรวง 33 หน่วยงาน ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ท่ามกลางการเว้นระยะความปลอดภัย Social distancing ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูประการแก่ประเทศชาติและประชาชน เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหา ด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือน ทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม เป็นผลให้ประเทศไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจในสมัยนั้นมีความมั่งคง ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวีกับนานาประเทศมีรายได้เข้าประเทศจำนวนมากทรงพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนแก่ข้าราชการเป็นครั้งแรก ด้านศาสนาทรงสังฆายานาคัมภีร์พระไตรปิฎก ให้เข้าใจง่ายแก่การศึกษา ทรงทำนุบำรุง ปฏิสังขร พระอารามในบวรพุทธศาสนา และทรงสร้างพระอารามใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปกรรม กว่า 30 แห่ง ทรงโปรดให้จารึกความรู้นานาชาติ ไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ทั้งวิชาวรรณคดี ตำราโหราศาสตร์ การช่าง เป็นต้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทรงทำลายฝิ่นซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงให้หมดสิ้นไปจากประเทศเพื่อปกป้องพสกนิกรให้รอดพ้นจากหายนะอันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย พระราชทานเสรีภาพในหมู่พระบรมราชวงศ์ มุขอำมาตย์ ข้าราชการเลือกสรรอัญเชิญผู้ที่เหมาะสมสืบราชสันติวงศ์ ในส่วนของการธำรงรักษาความมั่นคงของประเทศ ทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ มิยอมให้ชาติใดดูหมิ่นเหยียดหยาม พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงเก็บไว้ในถุงแดงแก้ปัญหาข้อพิพาทกับฝรั่งเศส ในช่วง ร.ศ.112 จนผ่านพ้นด้วยดี

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ