บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.58
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.58
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
21 มกราคม 2565

 

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินบุคคล ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เข้ารับการประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาจากความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึก การให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น  ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  เพื่อพิจารณาจากความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึก การให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

ข่าวสมัครงานอื่นๆ