บริการประชาชน
น้องกระต่าย
14.55
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.55
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 เมษายน 2564

  จ.จันทบุรีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ครุฑทองคำ แก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างในวันข้าราชการพลเรือน

วันนี้ ( 1 เม.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการร่วมพิธีเนื่องใน "วันข้าราชการพลเรือน” โดยมี พระครูอนุกูลสังฆการ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีช่วยเหลือประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ข้าราชการดีมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้อง ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น / อัญเชิญพระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราชและอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โอกาสนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563 ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 ( ครุฑทองคำ ) ได้แก่ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม / นางขวัญใจ โพธิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขลุง และ นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัด อีก 2 ราย จาก 6 ราย  ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรภิรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางวาสนา งามการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ