บริการประชาชน
น้องกระต่าย
16.42
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.42
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว ITA
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9 เมษายน 2564
 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
 2. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 
 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
 5. สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
 6. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 7. สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
 8. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
 9. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
 10. สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
 11. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
 12. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
 13. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 
 14. สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
 15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 16. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
 17. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี 
 18. สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
 19. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
 20. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
 21. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
 22. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
 23. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
 24. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
 25. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
 26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
 27. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
 28. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
 29. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
 30. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
 31. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
 32. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
 33. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี