บริการประชาชน
น้องกระต่าย
15.41
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.41
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
2 เมษายน 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  และเชิญอำเภอทุกอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  เข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์

2.1เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้ตอบสนองต่อตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานหรือบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ