บริการประชาชน
น้องกระต่าย
22.50
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.50
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบนโยบายพร้อมรับฟังความคิดเห็น ท้องถิ่น ท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ก่อนประมวลข้อมูลเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างสุขให้ชาวจันทบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ
29 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมารับทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวนโยบายทำงานเป็นทีม เอกชนขับเคลื่อน ราชการเกื้อหนุน ประชาชนร่วมทำ เบื้องต้นได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ที่มุ่งเน้นการทำงาน ภายใต้แนวคิด จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี สุขที่สำคัญคือสุขของคนจันทบุรี คือนอกจากคนที่เข้ามาจันทบุรีมีความสุขแล้วที่สำคัญต้องทำให้คนจันทบุรีมีความสุขด้วย ปัญหาต้องร่วมแก้ เศรษฐกิจต้องร่วมหนุน เกษตรกรรมต้องปรับปรุง แหล่งน้ำต้นทุนต้องเพียงพอ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน น้อมนำแนวทางพระราชดำริโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้ ภายใต้เงื่อนไขแนวทางการปฏิบัติงาน 3 ข้อ คือ ถูกต้อง เป็นธรรม และ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

 

 

Cr: ข่าวจันทบุรี

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ