บริการประชาชน
น้องกระต่าย
05.54
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
05.54
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
23 กรกฎาคม 2563

วัน พุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการหวัดจันทบุรี ทั้ง 2 ท่าน ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร และกล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ