หน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ เอกสารดาวน์โหลด

 1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
  1) หนังสือที่ จบ0017.4/ว 00906 ลว 23 ก.พ. 61   2) สรุปผลกลุ่มตรวจสอบกระทรวง
 2. การรายผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ
 3. การทบทวนกฎบัตรและจัดทำกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี
 4. รายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นข้อตรวจพบฯ
 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย (การขอหนังสือรับรอง)
 6. ที่ จบ ๐๐๑๗.๔-ว ๒๙๑๒ สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการฯ
 7. การรายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตฯ รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
 8. สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ระมัดระวัง
 9. การศึกษาวิเคราะห์การอำนวยความปลอดภัยโดยใช้สีทาถนนสำหรับกันลื่นฯ
 10. การดูดทรายในที่ดินของรัฐ
 11. การรายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษยน – 30 กันยายน 2559) 
 12. กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *