หน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ เอกสารดาวน์โหลด

  1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย (การขอหนังสือรับรอง)
  2. ที่ จบ ๐๐๑๗.๔-ว ๒๙๑๒ สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการฯ
  3. การรายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตฯ รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
  4. สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ระมัดระวัง
  5. การศึกษาวิเคราะห์การอำนวยความปลอดภัยโดยใช้สีทาถนนสำหรับกันลื่นฯ
  6. การดูดทรายในที่ดินของรัฐ
  7. การรายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษยน – 30 กันยายน 2559) 
  8. กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *