กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ เอกสารดาวน์โหลด

  1. การอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
  2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัด กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น