ข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ การถวายดอกไม้จันทน์

1. ประกาศจังหวัดจันทบุรี

ประกาศ3

ประกาศจังหวัดจันทบุรี-ฉบับที่-2

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

 

2. ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์ อบจ.จบ.

1.กำหนดการ 2.Info เตรียมตัว

 

3. ภาพสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

3.การลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

brochure pr4.Info 9 ขั้นตอน ผัง อบจ.

 

 

  1. ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง อบจ.จันทบุรี
  2. แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม (สำหรับการลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ : กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง พร้อมนำบัตรของทุกคนไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่รับลงทะเบียนค่ะ)

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น