สถานที่ท่องเที่ยว

 

cats3

เที่ยว…..ย่านตัวเมือง (In Chanthaburi Town)

 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด้จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • ศาลหลักเมืองจันทบุรี
 • ถนนอัญมณี
 • ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
 • วัดไผ่ล้อม
 • อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ(วัดคาทอลิกจันทบุรี)
 • วังสวนบ้านแก้ว
 • วัดพลับ

เส้นทาง อ.เมือง – อ.แหลมสิงห์ – อ.ท่าใหม่ – อ.นายายอาม

 • อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม)
 • ค่ายเนินวง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
 • เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน
 • สะพานเฉลิมพระเกียรติ (ปากน้ำแขมหนู)
 • วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
 • อ่าวกระทิง
 • อ่าวยาง
 • แหลมเสด็จ – อ่าวคุ้งกระเบน
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
 • อ่าวคุ้งกระเบน
 • สะพานเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
 • หาดเจ้าหลาว

เส้นทาง อำเภอเมือง – น้ำตกกระทิง

 • วัดเขาสุกิม
 • อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

เส้นทาง อำเภอเมือง – มะขาม – โป่งน้ำร้อน – สอยดาว

 • อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ
 • เขื่อนคีรีธาร
 • ล่องแก่งโป่งน้ำร้อน
 • ตลาดชายแดนไทย – กัมพูชา (ช่องผักกาด บ้านแหลม)
 • ตลาดเฟอร์นิเจอร์บ้านสวนส้ม
 • น้ำตกสอยดาว

เส้นทาง อำเภอเมือง – แหลมสิงห์ – ขลุง 

 • วัดมังกรบุปผาราม
 • วัดทองทั่ว
 • โบราณสถานเมืองเพนียด
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
 • น้ำตกตรอกนอง
 • น้ำตกมะกอก 
 • ป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ
 • พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
 • สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี ปากน้ำแหลมสิงห์
 • หาดแหลมสิงห์
 • คุกขี้ไก่
 • ตึกแดง
 • โอเอซิส ซีเวิลด์
 • หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น