มกราคม

มกราคม

  • ชมหิ่งห้อย-สัมผัสธรรมชาติ ในเทศกาล “คืนแสงหิ่งห้อยชวนฝัน ที่จันทบุรี”ณ สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 2 (บ้านท่าสอน)อ.ขลุง
  • เทศกาลกินกุ้งเมืองจันท์ ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
  • นมัสการรอยพระบาทพลวง ณ ยอดเขาคิชฌกูฏ อ.เขาคิชฌกูฏ

ชมหิ่งห้อยถนนคนเดิน

ชมหิ่งห้อยถนนคนเดิน พื้นที่ป่าชายเลนปากแม่น้ำเวฬุซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่าง จ.จันทบุรี และตราด นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหิ่งห้อยแห่งใหม่ที่น่าสนใจ เนื่องจากมีหิ่งห้อยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะระบบนิเวศป่าชายเลนยังมีความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพ ตอนกลางตอนกลางคืนหิ่งห้อยจะกะพริบแสง ส่งประกายระยับสวยงามมาก

76960DSC_0525

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทหลวง จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือน ม.ค – มี.ค ณ บริเวณยอดเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ.มะขาม ภายในงานมีการจัดบวงสรวงเทวดาอารักษ์ พิธีปิดทองรอยพระพุทธบาทและการจัดเดินป่าขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชฌกูฏ โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินขึ้นไปถึงยอดเขาซึ่งมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่นั้นจะได้สูง ปัจจุบันมีรถบริการนำประชาชนขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น