หมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญ … Important Call

หมายเลขโทรศัพท์  ที่สำคัญ … Important Call

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี Chanthaburi Governor’s                                                          0 3931 1001

ประชาสัมพันธ์จังหวัด Public Relation Off.                                                                     0 3933 0103

เทศบาลเมืองจันทบุรี Chanthaburi Municipal                                                                0 3931 1066

สถานีขนส่ง Bus Terminal                                                                                            0 3931 1299

โรงพยาบาลกรุงเทพ – จันทบุรี Bangkok-Chanthaburi Hospital                                      0 3934 4244-5

โรงพยาบาลสิริเวช Sirivej Hospital                                                                               0 3933 0242

โรงพยาบาลปกเกล้า Prapokklao Hospital                                                                     0 3932 4975

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ Khao Kitchakut Hospital                                                         0 3943 1001-2

โรงพยาบาลท่าใหม่ Thamai Hospital                                                                            0 3935 8266

โรงพยาบาลนายายอาม Nayai Am Hospital                                                                   039 361 528-9

โรงพยาบาลมะขาม Makham Hospital                                                                           0 3944 1644

โรงพยาบาลขลุง Khlung Hospital                                                                                0 3938 1376-7

โรงพยาบาลเขาสอยดาว Khao Soi Dao Hospital                                                           0 3931 1111

สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี Police station                                                                   1193

ตำรวจทางหลวง Highway Police                                                                                  1155

ตำรวจท่องเที่ยว Tourist Police                                                                                     0 3931 2567

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                         0 3935 0224

เชิดชัยทัวร์ Cherd Chai Tour                                                                                        0 3931 1801

พรนิภาทัวร์ porn nipa Tour                                                                                         0 3931 1278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น