เส้นทาง อำเภอเมือง – แหลมสิงห์ – ขลุง

วัดมังกรบุปผาราม

วัดมังกรบุปผาราม

มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดเล่งฮัวยี่” ตั้งอยู่บนสุขุมวิท เส้นทางสายจันทบุรี – ขลุงห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 12 กิโลเมตร สร้างขึ้นใน พ.ศ.2520 เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายาน มีศาลาและพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสสเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างสวยงาม วัดนี้มีงานประจำปีที่สำคัญ 2 งานคืองานบุญกฐิน จะจัดขึ้นหลังช่วงเทศกาลออกพรรษาและงานประจำปีของวัดจัดขึ้นหลังวันตรุษจีน 21 วัน มีประชาชนมาเดินทางร่วมทำบุญถือศีลและพำนักที่วัดตลอดช่วงการจัดงาน 7-10 วัน

วัดทองทั่ว

วัดทองทั่ว

ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี – ขลุงห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตรมีพระอุโบสถอายุนับร้อยปี ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุศิลปะเขมรที่ขุดค้นพบจากโบราณสถานเมืองเพนียด ได้แก่ ทับหลังแบบถาลาบริวัติ และทับหลังแบบไพรกเม็งเสาอิงประดับกรอบประตูแบบถาลาบริวัติและนครวัตตอนปลาย

โบราณสถานเมืองเพนียด

เมือง

อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคอลงนารายณ์ ห่างจากวัดทองทั่วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 300 เมตร กรมศิลปากร ได้ดำเนินการสำรวจและได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองจันทบุรียุคแรก หรือประมาณ 1,000 ปี มาแล้ว ปัจจุบันเหลือเพียงซากศิลาแลง และส่วนที่เป็นคันดินสูงประมาณ 1 – 3 เมตร ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทใด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว เมืองจันท์ (9)

อยู่ในเขตอำเภอเมืองแหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป มีเนื้อที่ทั้งหมด 84,063 ไร่ หรือ134.5 ตารางกิโลเมตร มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่พบ เช่น ขนุนป่า กระท้อนป่า พิมเสนขึ้นอยู่ทั่วไป และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อีกมากมาย ที่เห็นบ่อยคือ หมูป่า  เลียงผา พังพอน กระแต หมีควาย ชะนี ลิง ฯลฯ และยังเป็นที่อยู่ของปลา นานา ชนิด เช่น ปลาพลวง ปลาดุก

ภายในอุทยานฯ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ดังนี้ น้ำตกคลองนารายณ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “น้ำตกเขาสระบาป” อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร บนเส้นทางสาย จันทบุรี – แหลมสิงห์ น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเข้าสูง ต้องเดินลัดเลาะผ่านป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และความงดงามตามธรรมชาติ สายน้ำตกสูง 25 เมตร บรรยากาศเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบอย่างแท้จริง

น้ำตกพลิ้ว อยู่ห่างจากที่ทำการเพียง 200 เมตร น้ำใสเหมาะแก่การลงเล่นน้ำ ก่อนถึงตัวน้ำตกจะมีแอ่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่อาศัยของปลาพลวง และจะพบเฉพาะตามลำธารน้ำตกบางภาคเท่านั้น

r]bh;

อลงกรณ์เจดีย์ สร้างด้วยศิลาแลงเมื่อ พ.ศ. 2419 โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุนั้นทากุมารีรัตน์เสด็จเมื่อ พ.ศ. 2417 โปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก

ปิรามิดพระนางเรือล่ม เป็นสถูปทรงปิรามิดสร้างด้วยหินแกรนิต เมื่อ พ.ศ. 2424 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีต่อพระนางเจ้าสุนันทาฯ หลังจากที่พระนางเสด็จทิวงคต

อุทยานฯ มีบริการบ้านพักในบริเวณน้ำตกพลิ้ว ติดต่อโทร. 0 2562 0760

น้ำตกตรอกนอง

ตรองนอง

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง ในเส้นทางแยก จากน้ำตกพลิ้วไปทางจังหวัดตราด ถึงสี่แยกอำเภอขลุง แล้วซ้ายไปตามถนนสายมะขามอีก 10 กิโลเมตร ถึงตลาดตรอกนองอีก 2 กิโลเมตร ถึงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ จากนั้นเดินเท่าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกชั้นล่างสุด ซึ่กเรียกว่า “น้ำตกไม้ชี้” ชั้นบนสุดเรียกว่า “น้ำตกตรอกนอง” มีน้ำไหลตลอดปี

น้ำตกมะกอก

มะกอก น้ำ มะกอก

เป็นน้ำตกขนาดเล็กมี 2 ชั้น สายน้ำไหลจากผาสูงชันสายน้ำไหลจากผาสูงชัน น้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า มีน้ำตลอดปีอยู่เลยทางเข้าน้ำตกตรองนองไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ตามถนนสายขลุง-มะขามจะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ เดินเรียบลำธารไปอีกราว 600 เมตร

ป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ

ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าสอน ต.บ่อ บนเส้นทางสุขุมวิท ระหว่างหลัก กม.ที่ 374-375 เป็นผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ แวดล้อมด้วยป่าโกงกาง สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศ ทั้งพันธุ์ไม้ สัตว์น้ำและสัตว์บก ตลอดจนเป็นแหล่งสมุนไพร และแหล่งเพาะเลี้ยงทะเลชายฝั่ง นักท่องเที่ยวสามมารถแวะเข้าไปเยี่ยมชม ซื้ออาหารทะเลสด ๆ พร้อมดูหิ่งห้อย และสัตว์น้ำยามค่ำคืนมีเรือชาวประมง ตลอดจนแพที่พักกลางทะเลไว้บริการ

พุทธอุทยานวัดชากใหญ่

ชาก =kd

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3149 ตรงแยกทางเข้าอำเภอแหลมสิงห์ จากถนนสุขุมวิทเข้าไปประมาณ 500 เมตร ภายในวัดมีประติกรรมที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติและตอนแสดงธรรมโปรดบุคคลต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงามและยังมีแผ่นป้ายอธิบายเรื่องราวของประติมากรรมนั้น ๆ อีกด้วย

สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี ปากน้ำแหลมสิงห์

สะพาน

เป็นโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์ – บางกะไชย ซึ่งจะสามารถยังประโยชน์ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเลียบชายฝั่งทะเลจากระยองไปยังจันทบุรีและตราดอีกเส้นทางหนึ่ง และเนื่องจากเป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจันทบุรี เช่นหาดคุ้งวิมาน แหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว บางกะไชย อ่าวยาง และหาดแหลมสิงห์ จนมีผลต่อเนื่องทำให้ราษฎรในพื้นที่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตร การประมงและอุตสาหกรรมการแปรรูป อาหารทะเลมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการสร้างงาน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

หาดแหลมสิงห์

cs],lb'sN

อยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เป็นชายหาดปากอ่าวที่แม่น้ำจันทบุรีไหลมาออกอ่าวไทย ร่มรื่นไปด้วยทิวสนยาวไปตามแนวชายหาด มีที่พักผ่อนพร้อมทั้งร้านจำหน่ายอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมหาดและมีบริการด้านที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว จากบริเวณหาดมองออกไปจะเห็นเกาะจุฬาและเขาแหลมสิงห์อยู่เบื้องหน้า

คุกขี้ไก่

คุกขี้ไก่

ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ก่อนถึงท่าเทียบเรือ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436 เมื่อครั้งฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรี ในกรณีพิพาทกันด้วยดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ฝรั่งเศสได้สร้างคุกขี้ไก่ขึ้น เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละประมาณ 4.40 เมตร สูงประมาณ 7 เมตร

ตึกแดง

ตึกแดง

ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ บริเวณท่าเรือแหลมสิงห์ ใกล้กับคุกขี้ไก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436 พร้อมคุกขี้ไก่เดิมเป็นที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัจจามิตร ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้รื้อป้อมแห่งนี้ลง และสร้างตึกแดงเพื่อเป็นที่พักและกองบัญชาการทหารฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นตึกแดงชั้นเดียวทาสีแดง หลังคามุงกระเบื้อง

โอเอซิส ซีเวิลด์

โอเอซิส

ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ จากตัวเมืองจันทบุรี 25 กม. เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาโลมา 2 สายพันธุ์ปากขวดสีชมพู และโลมาพันหัวบาตร เปิดให้ชมการแสดงความสามารถและความน่ารักของโลมาสายเลือกไทย ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น. เสาร์ – อาทิตย์รอบ 07.00 น. หรือ โทร. 0 3939 9015, 0 3936 3238-9

หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า

หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่นำกกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ จากนั้นจึงนำมาขายให้กับศูนย์ศิลป์เสื่อ ศูนย์แห่งนี้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมละซื้อสินค้าได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. สนใจติดต่อได้ที่ โทร. 0 3945 0923

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น