เที่ยว….ย่านตัวเมืองจันท์

พระบรมราขานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินจันทบุรีย์1-35-e

เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ตั้งตระหง่านอยู่กลางทหารคู่พระราชหฤทัยทั้งสี่ คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรมเสนา หลวงราชเสน่หา ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางบึงในสวนสาธารณะทุ่งนาเชย มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ บริเวณโดยรอบมีการตกแต่งสภาพภูมิทัศน์เพื่อให้มีความร่มรื่นและสวยงาม ทุกช่วงเช้าเย็นจะมีประชาชนจำนวนมากนิยมมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

106-2ศาลสมเด็จ-1

ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง หน้าค่ายตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยมหลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือ หมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนมาสักการบูชาเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายเป็นเครื่องราชสังการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้แผ่นดินไทย

 

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

106-1หลักเมืองจันท์-e

อยู่บนถนนท่าหลวง ใกล้กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตัวศาลเดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งยังปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่ แต่ก็ชำรุดทรุดโทรมลงไปมาก หลักเมืองและตัวศาลที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน สร้างขึ้นเมือง พ.ศ.2524

 

ถนนอัญมณี

เป็นคำเรียกขานซึ่งหมายถึงบริเวณ ถนนศรีจันทร์และตรอกกระจ่าง เป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ อาจถือได้ว่าเป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จะเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยของบรรดานายหน้าและพ่อค้าพลอยเดินทางมาจากที่ต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในวันศุกร์-วันอาทิตย์ นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองจันทบุรี

 

 

 

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม-39-e

อยู่บนถนนตรีรัตน์เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเทศชาติและพุทธประวัติ ซึ่งเขียนขึ้นโดยช่างสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารอีกด้วย

 

วัดคาทอลิกจันทบุรีหรืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ

6-สถาปัตย์กรรมแห่งศาสนา-27-e

ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิต เป็นวัดคาทอลิกขนาดใหญ่ มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี มีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาส เป็นภาพนักบุญองค์ต่างๆ มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การเยี่ยมชมสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00น. การเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ โทร. 039 – 311578

 

วังสวนบ้านแก้ว

ดุจภาพฝัน-17-e

ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 316 เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 7 ระหว่าง พ.ศ. 2493-2515 ภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของเครื่องใช่ส่วนพระองค์ในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบสามัญชน ตั้งแต่เวลา 0830-16.00น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.039-355408-10

 

วัดพลับ

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะ ห่างจากค่ายเนินวงประมาณ 1 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าพื้นที่ชุมนุมวัดพลับและบ้านกะจะ เป็นชุมชนโบราณ มีอายุราว พ.ศ.2300 สิ่งก่อสร้างในวัดมีหลายสมัย เช่น ตู้พระไตรปิฎกไม้ เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย หอไตรกลางน้ำ อายุเก่ากว่าสมัยก่อนอยุธยา เจดีย์กลางน้ำ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบรัตนโกสินทร์ วิหารไม้หลังคาทรงจัตุรมุข มีอายุนับร้อยปี ภายในประดิษฐานพระประธานปากทุกขกิริยา ซึ่งแตกต่างจากวัดทั่วไปที่มักมีพระประธานเป็นปางมารวิชัย วิหารนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เมื่อครั้งเสด็จเมืองจันทบุรี

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น