สอบราคา/ประกวดราคา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี
————————————————————————————————————————–

 

 1. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท ทองจุรี จำกัด : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
 2. ประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 3. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน : เทศบาลตำบลหนองบัว
 4. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลพัฒนา 1 และจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลพัฒนา 2 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 5. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 6. สอบราคาจ้างซ่อมหลังคาโรงยิมปิด : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 7. สอบราคาจ้างปรับปรุงเรือนพยาบาล : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 8. สอบราคาจ้างปรับปรุงกั้นห้องสมุด : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 9. สอบราคาจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 10. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 1 หลัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 12. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทักษะพื้นฐาน จำนวน 1 หลัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 13. ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Cape Seal สายหนองกวาง – สำนักสงฆ์วิเศษนิยม หมู่ที่ 2 บ้านหนองกวาง ตำบลเขาวงกต : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
 14. ประมูลจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ : เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 15. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต เทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 16. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.) เทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 17. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า หมู่บ้านสามัคคี – เสม็ดแดง (ซอย 4) หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 18. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ซอยตากสิน 2 (คลองทราย) หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 19. สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในหมู่บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 20. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 (ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองขลุง
 21. สอบราคาจ้ดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 22. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางสระเก้า : อำเภอแหลมสิงห์
 23. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 24. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ : โรงพยาบาลสอยดาว
 25. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายศูนย์นันทนาการ พร้อมรั้ว ค.ส.ล. และรั้วต้นไม้บริเวณฝั่งตรงข้ามหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง : เทศบาลเมืองขลุง
 26. สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 27. สอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาคลุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 28. สอบราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์โรงยิมเปิด 6 ชุด : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 29. สอบราคาจ้างซ่อมบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 30. สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกสูง 2 เมตร ยาว 309 เมตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 31. สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 32. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงผิวทาง Para Asphaltic Concrete ถนนสายชะแมบ – คลองขวาง : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 33. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองซาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 34. สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยศาลเจ้าหนองจอก ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และปรับปรุงถนนลาดยางซอย 10 บ้านนาบนเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่
 35. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตลิ่งสูง – ริมจันทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 36. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักเจ้าหน้าที่หญิง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 37. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 38. โครงการก่อสร้างระบบประปา (ถังแชมเปญ) บ้านเขาแหลมหมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 39. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทรงาม-คลองไม้เลี้ยง หมู่ที่ 6 และซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 โครงการ : เทศบาลตำบลทับช้าง
 40. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทับสงฆ์ – บ้านเขาสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 41. สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายวัดใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 3 และ 15 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 42. ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 43. ประกวดสอบราคาซื้อรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน, รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน, รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถกระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 44. ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะตง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทรายขาว
 45. การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ : เทศบาลปากน้ำแหลมสิงห์
 46. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศสอบราคา ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีลักษณะขั้นพื้นฐานที่กำหนด จำนวน 8 ชุด : เทศบาลตำบลนายายอาม
 47. สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี : ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 48. สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขอน ตำบลคมบาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 49. สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารประกอบพระตำหนักเทา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 50. สอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบสวนสุขภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 51. สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายจราจรและเส้นจราจร : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 52. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 15 เซนติเมตร อาคารดนตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 53. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเส้นป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 54. สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ชั้นที่ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 55. สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี : ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 56. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 57. สอบราคางานจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ ตามโครงการรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น (งบกลางปี 2558) ภายในชุมชนบ้านแปลง และชุมชนโรงเรียนบ้านแปลง จังหวัดจันทบุรี : การเคหะแห่งชาติ
 58. การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์ หมายเลขครุภัณฑ์ รพจ.5805-009-0020/45) จำนวน 1 ชุด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 59. สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ตัว โรงพยาบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลขลุง
 60. สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายโชคดี-สะตอน้อย หมู่ที่ 4 บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 61. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายโชคดี-สะตอน้อย (2) หมู่ที่ 4 บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 62. สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสะพานหินบน หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 63. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 64. สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาคอำเภอแหลมสิงห์ : ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์
 65. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต 12 ยูนิต) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : ที่ว่าการอำเภอขลุง
 66. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการระดับ 5-6 แบบแฟลต 52 หน่วย จำนวน 1 หลัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 67. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2559 : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 68. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง – สะพานศาลาแดง หมู่ที่ 11 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 69. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ถนนสายในพง ม.4 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค
 70. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2559 (เงินรายได้) ม.5 ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค
 71. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ซอลเฉลิมพระเกียรติ 15 (หนองกรวด) ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค
 72. สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 พิกเซลขึ้นไป และคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด พร้อมติดตั้ง ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 73. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านเนินมณฑา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 74. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านนาซา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 75. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเขา หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 76. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 77. ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนยาวพิเศษ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 78. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลมะขาม ชุมชนย่อยที่ 4 บริเวณถนนสุขาภิบาล 4 และซอยเพ็ญวงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
 79. สอบราคาจ้างเหมาโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 80. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
 81. ประกวดราคาซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 82. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับตารี หมู่ที่ 15 : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 83. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 314 รายการ : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 84. ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 85. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ : โรงพยาบาลวังจันทร์
 86. สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 87. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านอกหนัก ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 88. สอบราคาซื้อ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP / Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน พิกเซลขึ้นไปและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวน 8 ชุด : เทศบาลตำบลนายายอาม
 89. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หลัง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 90. ประมูลจ้างงานโครงการบูรณะผิวทางโดยการปูทับ (Overlay) ด้วย Asphaltic Concrete พร้อมตีเส้นจราจร ถนนสายหนองคัน – ตะกาดเง้า หมู่ที่ 4 – 1 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 91. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหัด ช่วง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
 92. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างคลองเขา หมู่ที่ 1 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
 93. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ ของโรงพยาบาลนายายอาม : โรงพยาบาลนายายอาม
 94. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสลง (สถ.ศพด.2) จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลแสลง
 95. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 (ริมแม่น้ำจันทบุรี) หมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 96. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองตะเคียน-บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวันยาว
 97. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวัสดี 1 หมู่ที่ 7 บ้านอีแงว ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวันยาว
 98. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวันยาว หมู่ที่ 2 – บ้านซึ้งล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวันยาว
 99. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะขวาง-บ้านวันยาว หมู่ที่ 1,2 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวันยาว
 100. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 : เทศบาลเมืองขลุง
 101. สอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านหอประชุม 1,500 ที่นั่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 102. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 103. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 104. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวางท่อระบายน้ำ สายคลองตะเฆ่ : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 105. สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายต้นตะบก – วัดเวฬุ หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 106. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (หมู่บ้านแสนสุข) ชุมชนย่อยที่ 5 (บ้านแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 107. สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลขลุง
 108. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานผลิต (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน , บ้านลาว , ท่าใหม่ , หนองคล้า) : การประปาส่วนภูมิภาค
 109. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานผลิต (สถานีผลิตจ่ายน้ำปากแซง , พลิ้ว – แหลมสิงห์) : การประปาส่วนภูมิภาค
 110. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย : การประปาส่วนภูมิภาค
 111. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนซึ้งพัฒนาสาย 1 ช่วงบ้านที่ปรึกษา ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลซึ้ง
 112. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนซึ้งพัฒนาสาย 1 ซอย 5 วัดซึ้งบน – สุขุมวิท ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลซึ้ง
 113. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ถนนสายวารีอุทิศ หมู่ที่ 8 บ้านห้วงปลาดุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองตาหงุ่น – บ้านทรัพย์เจริญและปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ที่ 13 สายโพธิ์ลังกา – บ้านหนองตาหงุ่น หมู่ที่ 6 บ้านห้วงหิน ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
 114. ประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโป่งโรงเซ็นต์ – บ้านทุ่งเพล หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลฉมัน
 115. สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเวฬุ หมู่ 1 บ้านทุ่งบอน ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : ศูนย์ป้องกันฯ เขต 17 จันทบุรี
 116. สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลา
 117. สอบราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ 2559 : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
 118. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์
 119. สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) จำนวน 1 เครื่อง : โรงพยาบาลแก่งหางแมว
 120. สอบราคาเช่าเครื่องบันทึกทางสรีรวิทยา (41.11.19.12) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง : โรงพยาบาลวังจันทร์
 121. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบางเคียน 1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 122. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี วัดแตงเม หมู่ 1 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว 200 เมตร : จังหวัดจันทบุรี
 123. สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขอน ตำบลคมบาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 124. สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองแหวน-บ้านปากน้ำกระแจะ หมู่ที่ 8-1 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 125. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองน้ำเป็น ซอย สปก. หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 126. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 127. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแคปซิล (Para Cape Seal) สายบ้านคลองตะเคียน (2) หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง ช่วงกม. ที่ 2+353 ถึง กม. ที่ 2+778 : เทศบาลตำบลพลวง
 128. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระทิง ซอย 18 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 129. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 130. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง ช่วงกม. ที่0+280 ถึง กม.ที่ 0+645 : เทศบาลตำบลพลวง
 131. สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) : เทศบาลตำบลทรายขาว
 132. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองครก : เทศบาลตำบลพวา
 133. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา : เทศบาลตำบลพวา
 134. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากำจัด : เทศบาลตำบลพวา
 135. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเย็น : เทศบาลตำบลพวา
 136. สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะตงและสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทรายขาว
 137. สอบราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 138. สอบราคางานจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลหนองชิ่ม จำนวน 3 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 139. สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Slurry Seal บ้านตาเลียวนอก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี :องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 140. สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ (บริเวณด้านหน้าบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า) : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 141. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทรายขาว
 142. การจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ : เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 143. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว ทต.เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี : เทศบาลตำบลเนินสูง
 144. สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลอ่างคีรี : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 145. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นางสาวโชติกา เกตุโสระ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค
 146. สอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 147. สอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 148. สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
 149. สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักริมถนนสายเทศบาล 3 – ถนนสุขุมวิท – แหลมสิงห์ ซอย 16 (ช่วงบ้านลุงกมล – บ้านลุงงุ้ม) หมู่ที่ 9 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 150. โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทับสงฆ์ – บ้านเขาสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 151. สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายโชคดี – สะตอน้อย หมู่ที่ 4 บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 152. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสะพานหินบน หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 153. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายโชคดี – สะตอน้อย (2) หมู่ที่ 4 บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 154. ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ : มหาวิทยาลัยบูรพา
 155. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์ – แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็มเชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 156. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพญาบน – ทุ่งตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวังแซ้ม
 157. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลท่าหลวง
 158. สอบราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
 159. ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน : องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
 160. ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสามผาน หมู่ที่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานทรัพยากรน้ำ
 161. สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะค่า – วังไม้แดง หมู่ที่ 5,8 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
 162. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สายสมานมิตร หมู่ที่ 1 บ้านซอยสอง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
 163. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.1) หมู่ที่ 5 บ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
 164. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาขลุง บริเวณถนนนาอ้อพัฒนา ม.6 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
 165. ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ : มหาวิทยาลัยบูรพา
 166. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสำหรับห้องฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 167. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2559 (เงินรายได้) ถนนสายสัวสดิ์ชัย ม.5 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค
 168. สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 169. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายขลุง – พลิ้ว ซอยร่วมใจพัฒนา ม.1 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง – หมู่บ้านกมลวิลล่า ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค
 170. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน – อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 171. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. ซอยคลองพอก – คลองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 172. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 173. โครงการก่อสร้างระบบประปา (ถังแชมเปญ) หมู่ 6 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 174. สอบราคาจ้างขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 9 – 10 ตำบลพลิ้ว และหมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 175. สอบราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง ประจำปีงบประมาณ 2559 : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
 176. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีต รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลวันยาว
 177. สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลวันยาว
 178. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลวันยาว ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลวันยาว
 179. สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 180. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านลุงตุ๊ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ : เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 181. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ณ โรงพยาบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลขลุง
 182. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
 183. สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ โรงพยาบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลขลุง
 184. ประมูลซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน เพื่อจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนและถนนในเขตเทศบาล : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 185. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสำนักงานส่วนโยธา อบต.บางชัน (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 186. สอบราคาจ้างปูพื้นที่กระเบื้องห้องเรียน ขนาดพื้นที่ 66 ตารางเมตร โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร จำนวน 5 ห้อง (กองการศึกษา) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 187. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ+เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 188. โครงการขุดลอกเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 , 10 ,11 , 15 และหมู่ที่ 16 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 189. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 190. สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่พนักงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม และพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 โดยวิธีสอบราคา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
 191. สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
 192. ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 193. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสารสนเทศประกอบอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 194. สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล : โรงพยาบาลแหลมสิงห์
 195. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะ ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 196. สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะปอนใหญ่ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 197. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เกวียนหัก – สุขุมวิท ซอย 5 (คีรีราษฎร์ 2 ) หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 198. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 199. สอบราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ : องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 200. สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทรายขาว : เทศบาลตำบลทรายขาว
 201. การจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง : เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
 202. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 203. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาธารณะ แหล่งชุมชนสวนหย่อมสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 204. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งบริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยและล้างถังขยะให้สะอาดในเขตเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 205. สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด จ้างเหมากวาดขยะในเขตเทศบาลตำบลเนินสูง : เทศบาลตำบลเนินสูง
 206. สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายต้นตะบก-วัดเวฬุ หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 207. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดผลไม้เนินสูง : เทศบาลตำบลเนินสูง
 208. สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 : เทศบาลเมืองขลุง
 209. สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อนำมาดำเนินการติดตั้งรั้วกั้นบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ครั้งที่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 210. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 สายทาง เทศบาลตำบลท่าหลวง
 211. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 212. สอบราคาจ้างขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 9-10 ตำบลพลิ้ว และหมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 213. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองยายเปรม หมู่ที่ 10 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 214. สอบราคาโครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 215. สอบราคาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 216. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลาน คสล. บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ : เทศบาลตำบลนายายอาม
 217. สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานดำเนินการก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวังเพิก – ต้นกระบก หมู่ที่ 7 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (ถนนเทศบาลซอย 28) : เทศบาลตำบลนายายอาม
 218. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิท ซอยลำภูลาย – แยกวัดท่าประดู่ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
 219. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนซึ้งพัฒนาสาย 3 ม.3 และ ม.4 ต.ซึ้ง จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
 220. สอบราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลซึ้ง
 221. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 3) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 222. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย : การปะปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
 223. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานผลิต (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน , บ้านลาว , ท่าใหม่ , หนองคล้า) : การปะปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
 224. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานผลิต (สถานนีผลิตจ่ายน้ำปากแซง , พลิ้ว-แหลมสิงห์) : การปะปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
 225. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย : การปะปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
 226. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ : การปะปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
 227. สอบราคาจ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการซ่อมสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตาสังข์ล่าง และโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาสังข์ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 228. สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 229. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 230. สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างภายในสนามกีฬาประจำตำบลตะกาดเง้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าใต้ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 231. การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ : เทศบาลตำบลมะขาม
 232. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลเกาะขวาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 3) : เทศบาลตำบลเกาะขวาง
 233. ประการสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปะปา บริเวณถนนซึ้งพัฒนาสาย 1 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี : การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
 234. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้า และดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 235. สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 236. การสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 237. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2559 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 238. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 239. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2559 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 240. สอบราคาเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านลุงตุ๊ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ : เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 241. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองจันทนิมิต อาคารศูนย์ป้องกันฯ และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 242. สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวันยาว
 243. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีต รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวันยาว
 244. สอบราคาจ้างเหมาแรงงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองนาโรง-มะทาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองนาโรง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 245. สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 246. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ : เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 247. ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ม-4191 จันทบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 248. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U ซอยบ้านวังกระแพร : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 249. สอบราคาจ้างงานโครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำโดยการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ภายในหมู่ที่ 6 บ้านศรีอาวุธ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 250. สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 10 บ้านสามง่าม ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 251. สอบราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 252. สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลหนองชิ่ม จำนวน 3 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 253. สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ไตรมาสที่ 4 : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
 254. สอบราคจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสรรพรส หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อ
 255. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 : เทศบาลเมืองขลุง
 256. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนซึ้งพัฒนาสาย 1 ซอย 5 วัดซึ้งบน – สุขุมวิท ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลซึ้ง
 257. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ๊ชื่น-อนามัย หมู่ที่ 8 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลซึ้ง
 258. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนซึ้งพัฒนาสาย 1 ช่วงบ้านที่ปรึกษา ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลซึ้ง
 259. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่เอสอาร์ หมู่ 8 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลซึ้ง
 260. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี : เทศบาลตำบลนายายอาม
 261. สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมด้านหลังอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร 7) โงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 262. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 263. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำจุดตั้งวางถังขยะมูลฝอย (แบบถังเดียว) : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 264. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม : เทศบาลตำบลมะขาม
 265. สอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8446 จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 266. สอบราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 267. สอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างซ่อมแซมและดัดแปลงสภาพรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ป – 2693 จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 268. สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเส ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 269. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากำพุช : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 270. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังงอน : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 271. สอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมรถเทรเลอร์ลากจูง จำนวน 1 คัน : เทศบาลตำบลวังแซ้ม
 272. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 273. สอบราคาจ้างโครงการของเทศบาลตำบลพวา จำนวน 1 โครงการ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพวา
 274. สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง : เทศบาลตำบลวันยาว
 275. สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ : เทศบาลตำบลทรายขาว
 276. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร : เทศบาลตำบลโปร่งน้ำร้อน
 277. สอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายและปรับปรุงระบบไฟฟ้า : โรงเรียนวัดตกพรม
 278. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะกอก ซอย 5 หมู่ 5 : องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 279. สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับเชิงสะพานห้วงมะไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 280. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมสายตลาดแม่พิมพ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 281. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแนวจับหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะบริเวณสะพานตาเป๊ก หมู่ที่ 7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 282. สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 283. สอบราคาซื้อ Software การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 284. ประมูลการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ : เทศบาลตำบลนายายอาม
 285. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีสอบราคา : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 286. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 287. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลจำนวน 8 สาย : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 288. สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 289. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ+เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 290. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศฯพร้อมติดตั้ง) ชนิดแขวนเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 291. สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเกวียนหัก บริเวณถนนสายขลุง – พลิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 292. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกวียนหัก – สุขุมวิท ซอย 8 หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 293. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคานรูด ซอย 9 หมู่ที่ 4 (ซอยแสนสุข) ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 294. สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปรานอม อนุกานนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 295. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลพัฒนา 1 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 296. สอบราคาจ้างเหมาทาสีสะพานภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 297. สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายและปรับปรุงผิวจราจรแบบโมดิฟายด์แอสฟัลท์ติก พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ซอยชวนะอุทิศ 10 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 298. สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 299. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนิน ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
 300. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลงสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
 301. ประมูลจ้างเหมาวางท่อระบบจ่ายน้ำรดพันธุ์ไม้ บริเวณเกาะกลางถนน (ระยะที่ 1) : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 302. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน – อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 303. สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อคนพิการและทางลาดขึ้นลงศูนย์พักพิง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 304. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบรรจงฟาร์ม หมู่ที่ 9 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 305. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแถวคลอง ซอย 4 (คลองถม) หมู่ที่ 9 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 306. สอบราคาจ้างโครงการปรุงปรับซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายประทีป ปันนที หมู่ที่ 3 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 307. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(หมู่บ้านหาแรงงาน) จำนวน 8 สาย หมู่ที่ 5,7,10,11,12,14และ15 หมู่ละ 1,000 ตร.ม. : องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
 308. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซอยอุดมทรัพย์1 หมู่ที่ 6 ตำบลคมบาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 309. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 310. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน – อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 311. สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรายงานประจำวัน (ระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/SOFTWARE พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ) จำนวน 1 ชุด : เทศบาลตำบลบางกะจะ
 312. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสะพานเลือก – คลองโปร่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 313. จ้างเหมาสอบราคาโครงการเสริมผิวแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนเปรมประชา หมู่ 10 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบางกะจะ
 314. ประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองบัว : เทศบาลตำบลหนองบัว
 315. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นไทรทัน หมายเลขทะเบียน กง 4104 จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 316. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 317. สอบราคางานจ้างปรับปรุงสายโทรศัพท์ภายในอาคารต่างๆ จำนวน 1 งาน : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
 318. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ พื้นที่หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 319. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ พื้นที่หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 320. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ พื้นที่หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 321. สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวน 8 รายการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 322. ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลทรายขาว
 323. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 324. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุมชยางกูร : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 325. สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อนำมาดำเนินการติดตั้งรั้วกั้นบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 326. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูฒิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 327. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 328. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 329. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 330. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสำนักงานส่วนโยธา อบต.บางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 331. การสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 332. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6 รายการ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
 333. ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตรและกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้น : อำเภอสอยดาว
 334. ประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองบัว : เทศบาลตำบลหนองบัว
 335. สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง
 336. การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ (เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ยี่ห้อ สุพรีม Model.SPS 200 จำนวน 1 เครื่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 337. การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 63 เครื่อง) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยวิธีการขายทอดตลาด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 338. ประมูลจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านคลองใหญ่-ป่าวิไล ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำน้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 339. ประมูลซื้อรถดับเพลิง ใช้รถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
 340. สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 341. สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 164 ลูกบาศก์เมตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 342. สอบราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 343. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะส่วนกลาง) จำนวน 7 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 344. สอบราคาซื้อสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Flash Drive) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 345. สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 346. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแหวนฯ หมู่ที่ 5 บ้านเนินพรวด ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 347. การประกวดราคาซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
 348. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง : โรงเรียนวัดตกพรม
 349. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 : โรงเรียนวัดเวฬุุวัน
 350. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 : โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ)
 351. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 : โรงเรียนบ้านตรอกนอง (ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)
 352. ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ม-4191 จันทบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด : โยธาธิการและพังเมือง
 353. สอบราคาซื้อโต๊ะอัจฉริยะของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) จำนวน 2 ชุด : เทศบาลเมืองขลุง
 354. สอบราคาจ้างเหมาจัดหาต้นไม้พร้อมปลูก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 355. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 356. สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม 1,500 ที่นั่ง อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 357. สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 358. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับโรงดรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จำนวน 1 ชุด : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 359. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอบ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 360. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 361. สอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต. ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 362. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ (Static Mixer) สถานีน้ำสำนักงาน : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
 363. จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 364. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปรือ หมู่ที่ 2 บ้านยางระหง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 365. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานผู้บริหาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 366. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 367. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลนายายอาม
 368. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน พร้อมการติดตั้ง จำนวน 18 รายการ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
 369. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรังปรุงถนนลงหินคลุกเขตที่ 1 และเขตที่ 2 จำนวน 91 ซอย ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 : เทศบาลตำบลวังแซ้ม
 370. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 371. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลขุนซ่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 372. สอบราคาซื้อเครนไฮดรอลิกส์ พร้อมกระเช้าไฟฟ้า : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 373. ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 374. สอบราคาซื้อวัสดุสื่อสารการศึกษา จำนวน 16 รายการ : เทศบาลเมืองขลุง
 375. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผลิต – จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด , จ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผลิต – จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำขลุง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี และควบคุมดูแลการสูบ – ส่งน้ำดิบ แรงต่ำตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
 376. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 377. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 378. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จำนวน 1 ชุด : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 379. ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผักกาด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 380. สอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 381. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 382. ยกเลิกการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลทรายขาว
 383. ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 384. ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
 385. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 386. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 387. ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 388. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556,2557 : โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ
 389. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556,2557 : โรงเรียนวัดตกพรม
 390. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 391. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 7 (อาคารคหกรรม) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 392. สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แผนกอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 393. จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมลงดินลูกรัง ถนนโรงโป๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบางกะจะ
 394. จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 1 (หินโคร่ง) หมู่ 4 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบางกะจะ
 395. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในตำบล จำนวน 6 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 396. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 397. จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมลงดินลูกรัง ถนนโรงโป๊ะ หมู่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบางกะจะ
 398. จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 1 (หินโคร่ง) หมู่ 4 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบางกะจะ
 399. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกการอบรมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 400. ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 401. สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
 402. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจับหินเรียง หมู่ที่ 1 ตำบลสีพยา (ต่อจากของเดิม) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ
 403. สอบราคางานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (LRC) จำนวน 1 งาน : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 404. เรียกสอบราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ในชุมชน อบต.ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี (ท่าช้าง) : การเคหะแห่งชาติ
 405. เรียกประกาศราคาจางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญุัตติปี 2556) ในจังหวัดจันทบุรี (นายายอาม), จังหวัดระยอง (กระแสบน) : การเคหะแห่งชาติ
 406. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหารจำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 407. สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลมะขาม (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลมะขาม
 408. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 : โรงเรียนบ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)
 409. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557 : โรงเรียนวัดเวฬุวัน
 410. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 : โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ)
 411. สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 412. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 413. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองอ้อ – พญาล่าง (เนินหย่อง) หมู่ที่ 5 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 414. สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 415. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยพลอยแหวน 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) หมู่ที่ 6 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 416. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ถนนรัตนวิถี หมู่ 1 ตำบลเขาพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 417. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแนวจับหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะบริเวณสะพานตาเป๊ก หมู่ที่ 7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 418. สอบราคาโครงการปรังปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 2 : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 419. สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 420. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 2 : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 421. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 2 : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 422. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาขุกลอกสระระบายตะกอนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
 423. สอบราคาซื้อสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 : เทศบาลตำบลท่าช้าง
 424. สอบราคาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสะพานเลือก หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 425. สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 426. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยสุขศรีร่วมมิตร หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 427. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 5 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจัทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 428. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวัสดี 1 บ้านอีแงว หมู่ที่ 7 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลวันยาว
 429. ประมูลจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลวันยาว
 430. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556-2557 : โรงเรียนวัดดอนตาล
 431. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 432. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง : เทศบาลท่าช้าง
 433. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาตาหน่วย ตำบลเกาะเปริด : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 434. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ทางขึ้นวัดเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 435. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 436. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
 437. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างคีรี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ (ประเวศน์วิทยา) หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจจันทบุรี : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 438. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 439. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลเทพนิมิต เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2405 และบ้านสวนส้ม ตำบลสะตอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
 440. สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากำพุช : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 441. สอบราคาจ้างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางเคียน 1 ช่วงที่ 3 บริเวณท่อลอดเหลี่ยม-สะพานวัดคลองยายดำ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอเเหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 442. การสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 443. การจัดจ้างโดยการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดย Over Lay สายทุ่งสะพาน – กระทิง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสะพาน ตำบลชากไทย จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลชากไทย
 444. สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 445. ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 446. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ : เทศบาลเมืองขลุง
 447. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองสะแตง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 448. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองแจง หมู่ที่ 3 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 449. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองห้วยสะตอน หมู่ที่ 4 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 450. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองตาซั๊ว หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 451. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองทับไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 452. สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากำพุช : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 453. สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังงอน : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 454. สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 455. สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน : สำนักงานเทศบาลตำบลพลิ้ว
 456. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ราชการพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด : สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงค์
 457. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท ปลื้มจันท์ จำกัด บริเวณ ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
 458. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกระแจะ-คลองชายธง หมู่4,5,6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 459. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 460. ให้เช่าพื้นที่ร้าน ซัก อบ รีด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 461. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตลาดผลไม้เนินสูง : เทศบาลตำบลเนินสูง
 462. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 463. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองท่าใหม่ : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 464. สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ด้านข้าง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 465. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายน้ำโจน ซอย 2 (ซอยห้วงน้ำขาว) รวมแยกซอย 2 – ฟาร์มหมู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 466. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 467. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพื่อปรับปรุงที่ดินหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว) หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทรายขาว
 468. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 469. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 470. ประกวดราคาจ้างตกแต่งภูมิทัศน์อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 471. สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างเสริมคันดินทางใหม่ ซอยสุทาสินี หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ำแขมหนู ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 472. สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาตัวอย่าง หมู่ที่ 5 บ้านท่าใต้ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 473. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลขุนซ่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 474. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานที่จัดงานเทศบาลดูปูแป้นฯ หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 475. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตะปอนใหญ่ ตำบลเกวียนหัก เชื่อม ตำบลตะปอน (ครั้งที่ 4) : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 476. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาจุก หมู่ที่ 2 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวันยาว
 477. ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นายกฤษดา เหรียญประยูร บริเวณ ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาค
 478. ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ : เทศบาลตำบลทรายขาว
 479. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 480. สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 481. สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ไตรมาสที่ 3 : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
 482. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร จำนวน 1 ชุด : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 483. สอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 38 แรงม้า พร้อมเทรเลอร์ลากจูง จำนวน 1 คัน : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 484. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองแจง หมู่ที่ 12 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 485. สอบราคาโครงการขุดลอกสระสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 486. สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 487. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 488. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองห้วยสะตอน หมู่ที่ 11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 489. จ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติและโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 490. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร จำนวน 1 ชุด : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 491. ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนบ้านหนองคล้า ซอย 2 เชื่อม ซอย 2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา เทศบาลตำบลหนองคล้า : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 492. สอบราคาโครงการบำรุงปกติถนนลูกรังภายใน อบต. เป้าหมายลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบสาย ซ.1,ซ.1/1 ซ.2,ซ.3,ซ.4,ซ.5,ซ.6,ซ.7.ซ.7/1,ซ.8,ซ.9 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 493. ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเข้าโรงเรียนศรีรัตน์ฯถึงอนามัยฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา เทศบาลตำบลหนองคล้า : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 494. ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้าง เอ.ไอ.เอ. (หลังธนาคารธนชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา เทศบาลตำบลหนองคล้า : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 495. ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง บริเวณทางหลวงหมายเลข 3158 ตอนแสนตุ้ง-หนองบัว กม.0+363-0+475 ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด : การปะปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
 496. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองแจง หมู่ที่ 12 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 497. สอบราคาโครงการขุดลอกสระสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 498. สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 499. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 500. สอบราคาโครงการขุดลอกคลองห้วยสะตอน หมู่ที่ 11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 501. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งแรด – หนองอ้อพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านเนินเห็ด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) : ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี
 502. สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย : โรงเรียน ศรียานุสรณ์
 503. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 504. สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองแรด บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 505. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนาโรง-มะทาย หมู่ที่7 บ้านหนองนาโรง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 506. สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จำนวน 1 หลัง : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 507. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ้ง (ครั้งที่ 3) : เทศบาลตำบลซึ้ง
 508. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ถนนรัตนวิถี หมู่ที่ 1 และสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยพลอยแหวน 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) หมู่ที่ 6 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 509. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ) จำนวนประมาณ 150 เส้น : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 510. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 511. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 512. สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก ประจำปี 2558 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะตงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล : เทศบาลตำบลทรายขาว
 513. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแคปซิล (Para Cape Seal) สายบ้านดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 514. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแคปซิล (Para Cape Seal) สายบ้านคลองน้ำเป็น ซอย สปก. หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 515. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแคปซิล (Para Cape Seal) สายบ้านพลวง ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 516. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแคปซิล (Para Cape Seal) สายบ้านคลองกระทิง ซอย 18 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 517. ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอนจากการปรับปรุงอาคารสำนักงานและหอนอนเด็กและเยาวชนชาย-หญิง : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
 518. สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสรรพรส หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อ
 519. โครงการจ้างเหมาดำเนินการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 520. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองระมาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 521. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะพานเลือก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 522. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสามหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 523. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 524. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก) จำนวน 1 ชุด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 525. ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 526. สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 527. สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าระม้า ซอยท่าหลวง 39/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลท่าหลวง
 528. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาหอม-บ้านป่าทางหลวงหมายเลข 3370 ตอนทางแยกทางหลวงหมายเลข 3247 (เขาหอม)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3193 (บ้านป่า) : องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
 529. สอบราคาซื้อวัสดุโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 530. ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 531. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 532. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเกาะขวาง
 533. สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 และสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 534. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 535. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 (ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองขลุง
 536. สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหลวง ซอยท่าหลวง 29 หมู่ที่ 4 และสายบ้านสองขนาน ซอยท่าหลวง 4 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลท่าหลวง
 537. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน (บริเวณหนองเตียน) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแนวจับหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะบริเวณสะพานตาเป๊ก หมู่ที่ 7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 538. สอบราคาจ้างโครงการของเทศบาลตำบลพวา จำนวน 1 โครงการ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพวา
 539. สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 540. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร) จำนวน 1 คัน : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 541. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 542. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บ้านโรงไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลบางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 543. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือขนส่งสินค้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 544. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือขนส่งสินค้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 545. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม หมู่ที่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 546. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 547. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 548. สอบราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคัน – ตะกาดเง้า – ปากน้ำแขมหนู เชื่อมกับถนนสายบูรพาชลทิศ หมู่ที่ 4,3,8,9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 549. สอบราคางานจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 งาน : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
 550. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเขตที่ 1 และเขตที่ 2 จำนวน 91 ซอย ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวังแซ้ม
 551. การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ (รถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ม 2769 จันทบุรี ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยวิธีการขายทอดตลาด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 552. สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 553. สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของห้องเรียนพิเศษ MSEP : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 554. สอบราคาจ้างโครงการของเทศบาลตำบลพวา จำนวน 1 โครงการ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพวา
 555. สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหา มหาราชินี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 556. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพุ (หน้าวัดบ่อพุ) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา – บ่อพุ
 557. สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลมะขาม
 558. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 559. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม (ครั้งที่ 9) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 560. สอบราคาจ้างทำห้องศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 561. ประกาศประมูลโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,8,9,10 และหมู่ที่ 12 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลพวา
 562. ประกาศประมูลโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,4,5,7 และหมู่ที่ 11 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลพวา
 563. สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
 564. สอบราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 565. สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซายชลประทาน หมู่ที่ 1,2,3 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 566. สอบราคาจ้างงานโครงการติดตั้งและวางระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าใต้ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 567. สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ : เทศบาลตำบลนายายอาม
 568. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 569. การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านจางวาง – บ้านแปลงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลหนองตาคง
 570. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพาชลทิศ 66 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหวน ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 571. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่สงัด ม.9) หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 572. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 573. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลพลับพลา หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลา
 574. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ) : เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 575. สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ : เทศบาลตำบลนายายอาม
 576. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แครื่องปรับอากาศฯ พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 577. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสายท่าแฉลบบริเวณสามแยกหัวหิน – เทศบาลตำบลบางกะจะ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 578. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสายทำเนียบ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 579. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 3) : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 580. ประมูลซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
 581. ประมูลจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลวันยาว
 582. สอบราคาจ้างโครงการของเทศบาลตำบลพวา จำนวน 1 โครงการ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพวา
 583. สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 584. ประมูลราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 585. สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 586. ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 โซน 12 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 587. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดทันตคีรีวัน หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 588. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคี – เขาลูกช้าง – บ้านนาบัว ซอย 4 หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 589. สอบราคาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสะพานเลือก หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 590. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 5 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 591. สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง : เทศบาลตำบลทรายขาว
 592. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ดัดแปลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองลาว หมู่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 593. ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 594. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าระม้า ซอยท่าหลวง 39/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลท่าหลวง
 595. สอบราคาจ้างโครงการปรับพื้นที่โดยการถมดินบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดูปูแป้นฯ หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 596. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตะปอนใหญ่ ตำบลเกวียนหัก เชื่อม ตำบลตะปอน (ครั้งที่3) : เทศบาลตำบลเกวียนหัก
 597. การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านจางวาง – บ้านแปลงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลหนองตาคง
 598. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ : โรงพยาบาลเขาสุกิม
 599. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสำหรับห้องฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 600. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจำนวน 2 รายการ : ศาลากลางจังหวัดระยอง
 601. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 602. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Piperacillin 4 g+Tazobactam 500 mg for injection : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 603. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Meropenem 1 gm for injection : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 604. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ : โรงพยาบาลนายายอาม
 605. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล่าง ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
 606. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขนาน ซอยท่าหลวง 4 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลท่าหลวง
 607. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ : โรงพยาบาลสอยดาว
 608. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวัสดี 1 บ้านอีแงว หมู่ที่ 7 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลวันยาว
 609. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล เทศบาลตำบลทรายขาว (ครั้งที่ 3) : เทศบาลตำบลทรายขาว
 610. สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเทศบาล ซอยเทศบาล 8 ถึงซอยเทศบาล 14 (ครั้งที่ 3) : เทศบาลตำบลทรายขาว
 611. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ พร้อมป้ายโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 612. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหลวง ซอยท่าหลวง 29 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลท่าหลวง
 613. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะ ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 614. สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสรรพรส หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อ
 615. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำเซาะ บริเวณศาลหลวงเตี่ย ถนนซอยหลังวัด หมู่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลนายายอาม
 616. สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 617. สอบราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด1) : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 618. สอบราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 619. สอบราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ที่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 620. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลขุนซ่อง (ครั้งที่ 3) : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 621. สอบราคาซื้อรถยนต์ขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) : เทศบาลตำบลพลับพลา
 622. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน : โรงพยาบาลนายายอาม
 623. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ : โรงพยาบาลนายายอาม
 624. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์ต่อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยหัวกรอกากเพชร (Rota Link Advancer) จำนวนประมาณ 50 เส้น :โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 625. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 626. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 627. สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) จำนวน 1 ระบบ :โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 628. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนเพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยไมทรัลวาล์วบอลลูน) จำนวนประมาณ 6 เส้น : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 629. สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 26 เครื่อง :โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 630. สอบราคาซื้อตรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์สี LED ขนาด 70 นิ้ว) จำนวน 16 เครื่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 631. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า LAB SHEET ขนาด 330×200 ซม. เจาะกลาง 15×30 ซม. ผ้าดิบย้อมสีเขียว) :โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 632. สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางศัลยพยาธิ (ชิ้นเนื้อ) และการตรวจทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่นรีเวชและการตรวจทาง FNA จำนวน 6 รายการ :โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 633. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดเครื่องมือ Set Suture เล็ก) จำนวน 6 ชุด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 634. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 635. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า PLAIN SHEET ขนาด 300 x 200 ซม. ผ้าดิบย้อมสีเขียว) :โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 636. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงเฟาว์เลอร์ระบบไฟฟ้าแบบ Central Lock) จำนวน 9 เตียง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 637. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดเครื่องมือ Set Explore เล็ก) จำนวน 3 ชุด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 638. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 639. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถุงบรรจุเลือดชนิดสี่ถุง ความจุ 450 ซีซี.) จำนวนประมาณ 4,600 ถุง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 640. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าขวางเตียง ผ้าดิบ ขนาด 40 นิ้ว x 60 นิ้ว) : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 641. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถเข็นอาหารสแตนเลสขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตั้งตู้สแตนเลส) : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 642. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร) จำนวนประมาณ 50 เส้น :โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 643. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนประมาณ 24 กล่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 644. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถุงบรรจุโลหิตแบบ 2 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด ขนาด 450 ซี.ซี.) จำนวนประมาณ 15,000 ถุง :โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 645. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงด่านหน้า ชั้น 2 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 646. สอบราคาจ้างเหมาบริการให้คำที่ปรึกษาทางพยาธิวิทยา จำนวน 2 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 647. สอบราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาถนนลาดยางสายหนองคล้า – ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 648. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยสุขศรีร่วมมิตร หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 649. สอบราคาโครงการบำรุงปกติถนนลูกรังภายใน อบต. เป้าหมายลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบสาย ซ.1,ซ.1/1 ซ.2,ซ.3,ซ.4,ซ.5,ซ.6,ซ.7, ซ.7/1,ซ.8,ซ.9 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 650. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 651. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายน้ำโจน ซอย 2 (ซอยห้วงน้ำขาว) รวมแยกซอย 2 – ฟาร์มหมู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 652. สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 รายการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 653. ประกวดราคาจ้างตกแต่งภูมิทัศน์อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 654. ประกวดราคาจ้างโครงการถนน จบ.3025 – วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี : แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
 655. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) : ศาลากลางจังหวัดระยอง
 656. สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบแจ้งเตือนและบริหารจัดการข้อมูลอุณหภูมิ (TMS) ชนิดส่งข้อมูลด้วยระบบ LAN จำนวน 1 ระบบ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 657. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 658. สอบราคาจ้างทาสีทางเดินเชื่อมโรงพยาบาลพระปกเกล้า : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 659. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
 660. สอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 4 รายการ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
 661. สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ : เทศบาลตำบลพลับพลา
 662. สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 663. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 101 รายการ : เทศบาลตำบลทรายขาว
 664. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : ศาลากลางจังหวัดระยอง
 665. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร บริเวณถนนช้างข้าม -สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลซึ้ง
 666. สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำขนาด 3.00×2.70 เมตร ยาว 4 เมตร single box บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลซึ้ง
 667. สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อหลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3.30×3.30 เมตร ยาว 4 เมตร single box บริเวณซอย 5 อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลซึ้ง
 668. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 24 เมตร บริเวณซอยชายเขา 3 หมู่ที่ 7 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลซึ้ง
 669. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลเทศบาลตำบลมะขาม : เทศบาลตำบลมะขาม
 670. สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแนวจับหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะบริเวณสะพานตาเป๊ก หมู่ที่ 7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 671. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยพลอยแหวน 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) หมู่ที่ 6 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 672. สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลมะขาม : เทศบาลตำบลมะขาม
 673. สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 674. สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านเกาะจิก : ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 675. สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 676. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 677. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 678. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งในที่ Built-in work ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 679. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองคล้า – ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 680. ประมูลการจ้างโครงการซ่อมสร้างและบำรุงรักษาถนนบ้านสะพานหินบน หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 681. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 682. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 5/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลนายายอาม
 683. สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 684. สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลา
 685. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลา
 686. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนาโรง-มะทาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองนาโรง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 687. ขายทอดตลาดบ้านพักที่ขึ้นทะเบียนบ้านพักราชพัสดุที่จะทำการรื้อถอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 688. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ จำนวน 7 รายการ และสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 689. สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 690. สอบราคาโครงการต่อเติมห้องอบเซาว์น่า : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 691. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงย่านชุมชนถนนตรีรัตน์ เขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตและเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี
 692. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 4 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 693. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน) จำนวน 4 เครื่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 694. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นฮีมาโตคริต) จำนวน 2 เครื่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 695. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA HEPA Air Purification Unit) จำนวน 5 เครื่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 696. สอบราคาจ้างก่อสร้างภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 697. ยกเลิกประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลวันยาว
 698. การจัดซื้อโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ของเทศบาลตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับไทร
 699. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 หลัง : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 700. สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 : เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
 701. ประมูลจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลวันยาว
 702. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลา
 703. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
 704. สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 5/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลนายายอาม
 705. สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลสอยดาว
 706. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองระมาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 707. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะพานเลือก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 708. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสามหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 709. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล. ทุ่งดงชมูล แปลง 2 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 710. ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสาย หนองแสง – โป่งยาง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
 711. ประมูลซื้อรถต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 712. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 5 (ศิริโลทยาน) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 713. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการและ 2 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 714. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 1 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 715. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์ – แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 716. ประกวดราคาจัดประมูลให้มีผู้ดำเนินกิจการร้านค้า : สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
 717. ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายต้นเลียบ – สองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม : องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
 718. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 719. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระทิง ซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 720. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 721. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแคปซิล (Para Cape Seal) สายบ้านทุ่งตาอิน ซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 722. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังคะแลง ซอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 723. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 724. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 725. สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง
 726. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ถนนรัตนวิถี หมู่ที่ 1 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน
 727. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด) จำนวน 2 เครื่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 728. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (วัสดุปิดผิวหนังก่อนผ่าตัด ขนาด 70×45 ซม. 10 แผ่น/กล่อง) จำนวนประมาณ 60 กล่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 729. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Centrifuge 108×10 ml.) จำนวน 1 เครื่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 730. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (Staple) จำนวน 3 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 731. สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากเดิม) ถนนสายบุญประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 732. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 4 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 733. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 5 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 734. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางชัน (ครั้งที่ 3): องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 735. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน (ครั้งที่ 3) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 736. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณอาคารจอดรถและเก็บของกองช่าง : เทศบาลเมืองขลุง
 737. สอบราคาการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ : ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 738. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบแม่น้ำตั้งแต่สำนักสงฆ์พระยาวิสูตรถึงโรงเลื่อยซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 739. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่ปากซอย 13 ถึง 21 ถนนตรีรัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 740. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 15 (ซอยข้างไทยประกันฯ) ถนนริมน้ำ หมู่ 1 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 741. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมน้ำ หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 742. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลพัฒนา 1 (ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 743. สอบราคาจ้างโครงการของเทศบาลตำบลพวา จำนวน 1 โครงการ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพวา
 744. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะขวาง : เทศบาลตำบลเกาะขวาง
 745. สอบราคาโครงการจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางตำบลเขาวัว และตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 746. สอบราคาซื้อท่อพีวีซี และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
 747. สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 3 รายการ (60 ชนิด) : ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 748. สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.ร่องระบายน้ำเนินโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 749. สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เดินสายเมนอาคาร 5 ถึง อาคาร 4: โรงเรียนศรียานุสรณ์
 750. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะขวาง – ม.บูรพา หมู่ 6 : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 751. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคฟซิล สายอนามัย – ม.บูรพา (ครั้งที่ 4) : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 752. สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์วัดตะกาดเง้า หมู่ที่ 3 บ้านตะกาดเง้า ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 753. สอบราคาจ้างงานโครงการเสริมไหล่ทางพร้อมเสริมผิวจราจร ซอยถนนมะกอก หมูที่ 7 ตำบลตะกาดเง้า เชื่อมซอยถนนมะม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบางกะไชย : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 754. สอบราคาจ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
 755. สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยอดีตบ้าน สท.ไก่ บ้านวัดใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 15 และสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนน หมู่ที่ 7,8,9,11,13,15,16,17 และหมู่ที่ 18 จำนวน 17 โครงการ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 756. ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,4,5,7,10,11และหมู่ที่ 14 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 757. ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างหอถังและระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 758. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 759. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Ipratopium Br 0.02 mg and fenoterol HBr 0.05 mg / puff inhaler 200 puff : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 760. สอบราคาจ้างเหมาลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณพื้นที่ตลาดเก่า : เทศบาลเมืองขลุง
 761. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน : ศาลากลางจังหวัดระยอง
 762. สอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal monitor) : โรงพยาบาลขลุง
 763. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล รถตู้ ) จำนวน 1 คัน : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 764. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าและข้อสะโพกแบบต่อเนื่อง) จำนวน 1 เครื่อง : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 765. การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ (รถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ม 2769 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ รพจ.2310-001-0001/31) จำนวน 1 คัน : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 766. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 767. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (Indicator strip for steam) จำนวนประมาณ 114,000 ชิ้น : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 768. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร) จำนวน 1 คัน : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 769. สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ภายในตำบลขุนซ่อง จำนวน 3 แห่ง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 770. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุขพัฒนา หมู่ที่ 3 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 771. สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสามัคคี หมู่ที่ 6 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 772. สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 254 ใบ : เทศบาลเมืองขลุง
 773. สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ่อไฟไหม้-คลองร้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2): เทศบาลตำบลพลับพลา
 774. สอบราคาจ้างโครงการของเทศบาลตำบลพวา จำนวน 5 โครงการ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพวา
 775. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน (บริเวณหนองเตียน) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
 776. สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ : เทศบาลตำบลทรายขาว
 777. สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูลและบ้านปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทรายขาว
 778. สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 37 รายการ : เทศบาลตำบลทรายขาว
 779. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 รายการ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อ
 780. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ซอย 7 หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านปีก ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม : ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ
 781. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน คสล.และปูหญ้าบริเวณทางเดินรอบสนามกีฬาฟุตซอลพื้นหญ้าเทียม เทศบาลเมืองขลุง (ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองขลุง
 782. สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีสอบราคา : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 783. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนาโรง – มะทาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองนาโรง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 784. สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 785. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้น 2 อาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลขลุง (ครั้งที่ 3) : โรงพยาบาลขลุง
 786. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชวนะอุทิศ และระยะที่ 1 และระยะที่ 2 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 787. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 788. สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 789. ประมูลขายสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 790. สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อซ่อมแซมสะพานตานั้ง ข้ามคลองบ้านน้ำแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 791. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือขนส่งสินค้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางชัน (ครั้งที่ 3) :องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 792. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน (ครั้งที่ 3) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 793. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ : โรงพยาบาลวังจันทร์
 794. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางชัน (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 795. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 796. สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 797. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 3 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 798. ขายทอดตลาดวัสดุคงหลังที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
 799. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 800. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ชุดต่อวาล์วปิดเปิดแบบ 3 ทาง Manifold 3 port) จำนวนประมาณ 1,000 อัน เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 801. สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 802. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน Coronary Balloon Dilatation Catheter – Rapid Exchange) จำนวนประมาณ 200 เส้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 803. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (Blood line set) จำนวนประมาณ 5,500 อัน เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 804. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (Indicator strip for EO) จำนวนประมาณ 32,400 ชิ้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 805. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ฺBowie Dick Plus Test Packs) จำนวนประมาณ 2,800 ชิ้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 806. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (Extension tube 1200 mm.) จำนวนประมาณ 4,500 ชิ้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 807. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 808. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน Disposable Indeflator Device ) จำนวนประมาณ 300 ชิ้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 809. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนบริเวณ Subclavian & Arm) จำนวนประมาณ 15 เส้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 810. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดบริเวณหลอดเลือดแดงที่คอ) จำนวนประมาณ 10 เส้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 811. สอบราคาจ้างทำกันสาดระเบียง อาคารพักแพทย์ 48 หน่วย : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 812. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ข้างวัดคลองน้ำเค็ม ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 813. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน : ศาลากลางระยอง
 814. สอบราคาจ้าง งานจ้างเชื่อมต่อท่อพอลิเอทิลีน (HDPE) : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
 815. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชะรูด หมู่ที่ 8 บ้านคลองเจริญ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 816. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 817. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเนินจันทร์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวใน ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 818. สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านเกาะเปริด จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 819. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 820. สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลิ้ว : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 821. สอบราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม (งานครอบฟันและสะพานฟันติดแน่น) จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 822. สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศชนิด 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน : เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 823. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสามหนาด หมู่ที่ 4 และประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองระมาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 824. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายลุงรินทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 825. สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีการปูโมดิไฟด์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ซอยหมู่บ้านสามัคคี – เสม็ดแดง (ซอย 3) หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 826. ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสายขลุง – พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 827. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหน้าอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 828. สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ขน กำจัด ทำลายขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลสะตอน หมู่ที่ 1 – 12 องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 829. สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง
 830. สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลวง
 831. ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเงินผัน หมูที่ 5 บ้านเส ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 832. การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง 3 ชั้น ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 : เทศบาลตำบลหนองตาคง
 833. สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ไตรมาสที่ 2 : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
 834. การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านจางวาง หมู่ที่ 2 บ้านจางวางและบ้านแสมด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 : เทศบาลตำบลหนองตาคง
 835. สอบราคาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 836. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติสุข – ป้อมตำรวจ หมู่ที่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 837. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 12 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 838. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 839. สอบราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำแหลสิงห์ : เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 840. สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเมือง สาขาโรงพยาบาลพระปกเกล้า : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 841. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 842. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (Central Venous Catheter set, 7 Fr.x 20 cm., 3 – Lumen) จำนวนประมาณ 600ชุด เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 843. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (Central Venous Catheterset, 7 Fr.x 20 cm., 2-Lumen) จำนวนประมาณ 270 ชุด เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 844. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน Bleed Back Control Valve Indeflator Device) จำนวนประมาณ 500 ชิ้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 845. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 1 รายการ และ 4รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 846. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 847. สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 848. สอบราคาจ้างโครงการติดผ้าม่านอาคารศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมจังหวัดจันทบุรี : เทศบาลเมืองท่าช้าง
 849. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์ – แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 850. สอบราคาซื้อทรายหยาบ จำนวน 207.50 ลูกบาศก์เมตร : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 851. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินคันทางสายรอบที่สาธารณะเกาะขวาง หมู่ 6 : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 852. ยกเลิกการประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,10,11และหมู่ที่ 14 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 853. สอบราคาซื้อหินคลุก (พร้อมเกลี่ย) จำนวน 815 ตัน และสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 854. ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 855. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำหลัง อบต.ทุ่งขนาน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 856. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อ
 857. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรอกโสน 2/1 ม.1 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี และสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 5 บ้านตรอกนองล่าง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 858. การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
 859. สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 860. สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชาย – หญิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 : เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
 861. จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 862. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพระยาตรัง 7/2 (กมลชัย) หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 863. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตากสิน 1 ก หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 864. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองหลอด 2 หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 865. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแพทย์นิมิต 2 หมู่ที่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 866. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 867. (ประกาศเพิ่มเติม) ประกวดราคาจัดซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 868. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 869. ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง (ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 870. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกระแจะ – คลองชายธง หมู่ 4,5,6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 871. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจ HBs Ag Chemiluminescence Microparticle Immunoassay (CMIA) จำนวนประมาณ 8,300 TEST เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 872. สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสูตรครบถ้วนที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ พร้อมวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร) เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 873. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทคามวิถี 8 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 874. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 875. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหัวถนนสุขาภิบาล : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 876. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 877. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนนำเข้าหลอดเลือด Introducer sheath ชนิดยาว 16 ซม. และ 25 ซม.) จำนวนประมาณ 2,000 เส้น : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 878. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( ISE MID STANDARD ) จำนวนประมาณ 159,581 TEST : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 879. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิด Rapid Exchange แบบเล็กพิเศษ) จำนวนประมาณ 440 เส้น : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 880. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่แบบทั่วไป ชนิดความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร) จำนวนประมาณ 900 เส้น : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 881. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่) จำนวนประมาณ 1,000 เส้น : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 882. ประกวดราคาจ้างเหมางานพัฒนาห้อง LAB มาตรฐาน ISO/IEC 17025 กปภ.ข.1 (ครั้งที่ 2) : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
 883. ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาจันทบุรี งานติดตั้ง PRV & PSV สถานีจ่ายน้ำเขาโป่งลาน ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
 884. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย จบ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 – บ้านคลองแดง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี : แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
 885. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีซอยแยกถนนซอยท่าแฉลบ 4 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 886. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลพัฒนา 1 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 887. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย : องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 888. สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือและวารสาร (หนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2558 : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
 889. ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดแขนบูมพร้อมติดตั้งกระเช้า สำหรับซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลบ่อ
 890. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 3 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 891. สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลสอยดาว
 892. จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 893. โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาสุข คลองวังเวียน หมู่ที่ 4 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 894. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 บ้านโกรก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านหมื่นซ่อง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 895. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว – หมู่ที่ 3 บ้านนาซา (ช่วงที่ 1) ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 896. โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 5 : องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 897. สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน ในเขตเทศบาลฯ : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 898. สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรสายคลองสน-มาบค้างคาว ช่วงโรงแรมปลาโลมาถึงโรงแรมคีรีเอเล่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (ครั้งที่ 3) : เทศบาลตำบลเกาะช้าง
 899. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติ พร้อมครุภัณฑ์ติดอาคาร ระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
 900. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล ถนนสายโป่งกวาง – นาหวาย ซอย 1 หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล สายมาบโอน ซอย 6 หมู่ 11 : เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 901. ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2) : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 902. สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 903. สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะทุ่งตกพลิ หมู่ที่ 5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 904. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือขนส่งสินค้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางชัน (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั
 905. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสันอ่างเก็บน้ำคลองตะเฆ่ หมู่ที่ 7 บ้านเนินดินแดง ตำบลทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 906. ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างคลองปะตงบริเวณฝายกลางชุมชนที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทรายขาว
 907. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างคลองปะตงบริเวณฝายกลาง ชุมชนที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทรายขาว
 908. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน (ครั้งที่ 2) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 909. ให้ผู้วางเงินประกันสัญญา ติดต่อขอรับเงินคืน : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 910. สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาเป็นแบบเมทัลซีล ศูนย์อาหาร : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 911. สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา (ชาย,หญิง,ผู้พิการ) รพ.สต. จันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 912. สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 913. จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนจุลบรรพต ซอย 12 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบางกะจะ
 914. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 915. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 916. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนนำเข้าหลอดเลือดพร้อมเข็ม Introducer sheath with needle ) จำนวนประมาณ 1,500 ชุด เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 917. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (Three Way) จำนวนประมาณ 54,000 ชิ้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 918. สอบราคาจ้างดัดแปลงติดตั้งถังบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศเทศบาลตำบลบ่อ : เทศบาลตำบลบ่อ
 919. สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเงินผัน หมู่ที่ 5 บ้านเส ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 920. เปิดประมูลหาผู้ดำเนินการบริการห้องน้ำสาธารณะของเทศบาลฯ : เทศบาลตำบลเนินสูง
 921. สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ่อไฟไหม้-คลองร้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพวา
 922. ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ โดยวิธีประมูลปากเปล่า : เทศบาลเมืองขลุง
 923. สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการผลิตหลักเขตที่ดิน : ทันฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
 924. ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit TV System) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 1 ระบบ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 925. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายซิลิโคน ขนาด 6/9 ม.ม.) จำนวนประมาณ 4,100 เมตร เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 926. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 927. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 928. สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 929. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 930. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 931. สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.ข้ามคลองพลิ้ว บริเวณท่าน้ำวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เชื่อมท่าน้ำวัดใหญ่พลิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 : เทศบาลตำบลพลิ้ว
 932. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 933. สอบราคาจ้างดัดแปลงติดตั้งถังบรรทุกขยะแบบอัดทายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศเทศบาลตำบลบ่อ : เทศบาลตำบลบ่อ
 934. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย แยก ทช.จบ.1030 บ.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร : แขวงทางหลวงชนบท
 935. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย จบ.4012 แยก ทล.3406 (กม.ที่ 14+000) น้ำตกเขาสิบห้าชั้น (ตอนที่ 4) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี : แขวงทางหลวงชนบท
 936. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย จบ.4012 แยก ทล.3406 (กม.ที่ 14+000) -น้ำตกเขาสิบห้าชั้น (ตอนที่ 1) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี : แขวงทางหลวงชนบท
 937. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 แห่ง : แขวงทางหลวงชนบท
 938. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย จบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านหนองบัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน 1 แห่ง : แขวงทางหลวงชนบท
 939. สอบราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ 2558 : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
 940. สอบราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 941. สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 942. สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน “จันทบุรี สรวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
 943. ประกาศสอบราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ร่องรางตัวยู ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กท่าน้ำ ริมคลองระบายน้ำวังโตนด หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา (ครั้งที่ 2 ) เทศบาลตำบลหนองคล้า : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
 944. ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทุ่งเบญจา ซอย 2, ทุ่งเบญจา ซอย 4 เทศบาลตำบลหนองคล้า : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
 945. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณพื้นที่นันทนาการฝั่งตรงข้ามหอประชุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง
 946. ก่อสร้างหลังคาคลุมตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน 4 แห่ง (ครั้งที่ 2 ) : สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง
 947. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายแนว ประทุมวรรณ ถึงซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
 948. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
 949. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เกวียนหัก – สุขุมวิท ซอย 5 (คีรีราษฎร์ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
 950. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 5 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 951. สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 952. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ [สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิด Rapid Exchange (Crossing Profile)] จำนวนประมาณ 1,000 เส้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 953. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ [สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ้มเลือด (Thrombectomy device/catheter)] จำนวนประมาณ 250 เส้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 954. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ติดตั้งป้ายจราจรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จบ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บ้านทุ่งตาอิน,จบ.4001 เฉลิมบูรพาชลทิต จ. จันทบุรี จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสายแยก ทล.3277-บ.ตาพลาย อ.มะขาม จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสายแยก ทช.จบ.4012-บ.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสายจบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277-บ.ตาพลาย อ.มะขาม จ.จันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
 955. สอบราคาจ้างงานโครงการต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชน จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ำแขมหนู ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
 956. ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ หมู่ 3
 957. ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเข้าโรงเรียนศรีรัตน์ฯ ถึงสถานีอนามัยฝั่งซ้าย : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 958. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเจ๊หงา (ขายส้มตำ) : เทศบาลตำบลหนองคล้า
 959. สอบราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ : โรงเรียนศรียานุสรณ์
 960. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายยางลาเท็กซ์ Latex tube เบอร์ 203) จำนวนประมาณ 700 ม้วม เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 961. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติก ขนาด 12″x18″(0.5 กก.) เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 962. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยจบ.4017,จบ.4012,จบ.3007 จ.จันทบุรี : กรมทางหลวงชนบท
 963. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย จบ.5021,จบ.3010,จบ.1011 จ.จันทบุรี : กรมทางหลวงชนบท
 964. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย จบ.6004 บ้านตามูล – บ้านสะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี : กรมทางหลวงชนบท
 965. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย จบ.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 317 – บ้านหนองมะค่า อ.สอยดาว จ.จันทบุรี : กรมทางหลวงชนบท
 966. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยง จบ.5029 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข รย.4036 – อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรมทางหลวงชนบท
 967. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยง จบ.1036 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – หาดคุ้งวิมาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน 1 แห่ง : กรมทางหลวงชนบท
 968. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยง จบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 – บ้านเขาลูกช้าง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี : กรมทางหลวงชนบท
 969. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย บ.ตามูล – บ้านสะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี : กรมทางหลวงชนบท
 970. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย แยก ทล.3424 – บ.โค้งพัฒนา อ.สอยดาว จ.จันทบุรี : กรมทางหลวงชนบท
 971. ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย จบ.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 – บ้านวังแซ้ม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี : กรมทางหลวงชนบท
 972. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 973. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องฉีดพ่นยางมะตอยแบบแฮนสเปรย์ : เทศบาลตำบลพวา
 974. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถกวาดถนนแบบลากจูง : เทศบาลตำบลพวา
 975. สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะทุ่งตกพลิ หมู่ที่ 5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
 976. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะพานเลือก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 977. ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมติดตั้งกระเช้า สำหรับซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ : เทศบาลตำบลบ่อ
 978. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในวัดใหม่ท่าแฉลบ และบริเวณสามแยกร้านเจ้ใจถึงท่าทรายเนินวง และถนนสายทำเนียบ (ซอยต้นจันทน์) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลค่ายเนินวง
 979. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 2 รายการ : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 980. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อเวฬุ – ทัพนคร หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเวฬุ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 981. สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านบ่อเวฬุ – บ้านแสงแดง – บ้านโชคดี ม.2 (ครั้งที่ 2) : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 982. ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดถังน้ำในตัวขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน : เทศบาลตำบลพลวง
 983. สอบราคาจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบให้ผู้สูงอายุระดับอำเภอและจังหวัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 984. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับจังหวัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 รายการ : โรงพยาบาลแกลง
 985. สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ : เทศบาลตำบลนายายอาม
 986. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 1 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 987. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 988. สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ : เทศบาลตำบลนายายอาม
 989. ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่7 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่1,2,4,5,7,10,11 และหมู่ที่ 14 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลทับช้าง
 990. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณพื้นที่นันทนาการ ฝั่งตรงข้ามหอประชุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง : เทศบาลเมืองขลุง
 991. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะท้อน หมู่ที่3 เชื่อม หมู่ที่6 บ้านคลองชม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลจันทเขลม
 992. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมบริเวณซอยสว่างอุทิศ หมู่6 : องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 993. สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.สำเร็จรูปบริเวณหน้าตลาดนัดวัดพลับพลา หมู่ที่9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.สำเร็จรูป หมู่ที่6 และหมู่ที่9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพลับพลา
 994. สอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง : เทศบาลตำบลพลับพลา
 995. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 996. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 997. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 240 ลิตร มีล้อ) เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 998. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 999. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฟิมล์ยืดห่อหุ้มถนอมอาหารขนาด 14 นิ้ว x 50 เมตร) เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 1000. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 1001. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 1002. สอบราคาเครื่องเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตลอ (Computer Radiography) : โรงพยาบาลเข้าสุกิม
 1003. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน คสล. และปูหญ้าบริเวณทางเดินรอบสนามกีฬาฟุตซอลพื้นหญ้าเทียม เทศบาลเมืองขลุง : สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง
 1004. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบล จำนวน 7 สาย ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
 1005. ยกเลิกประกาศสอบราคา : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
 1006. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 1007. สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนิทรรศการและอาคารบ่อขุดค้นที่ 1 (อู่ต่อเรือ ฯ บ้านเสม็ดงาม) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 1008. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองหงศ์ – ตรอกยางบ้านสนามไชย หมู่ที่ 1,5 ตำบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 1009. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 1010. การจัดจ้างโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ : เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 1011. สอบราคาจ้าง(ครั้งที่2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแพร่งหน้าผา หมู่ที่6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 1012. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคฟซิล สายอนามัย-ม.บูรพา (ครั้งที่3) : องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
 1013. สอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำชุมชน หมู่ที่4 ,10 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่5 และหมู่ที่ 12 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
 1014. สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ขนาดพกพาสำหรับงานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลขลุง
 1015. เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจันทบุรี (นายายอาม) จังหวัดจันทบุรี : การเคหะแห่งชาติ
 1016. สอบราคาจ้างโครงการของเทศบาลตำบลพวา จำนวน 1 โครงการ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลพวา
 1017. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 11 สาย ภานในเขตพื้นที่ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
 1018. สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวนประมาณ 15,000 ชิ้น เพื่อใช้ในราชการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 1019. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างคลองปะตงบริเวณฝายกลาง ชุมชนที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว
 1020. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเตาใน หมู่ที่ 4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และจ้างเสริมไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่วมใจ หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) : สำนักงานเทศบาลตำบลวันยาว
 1021. ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดจันทบุรี : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา
 1022. สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน 3 โครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลวันยาว
 1023. ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดจันทบุรี : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา
 1024. สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING (รีไซคลิ่ง) ถนนสายหนองอ้อ-พญาล่าง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 1025. สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านเกาะเปริด จำนวน 1 โครงการ และสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะเปริด จำนวน 1 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
 1026. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลวังแซ้ม
 1027. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี : โรงพยาบาลจันทบุรี
 1028. สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสายยางสูตรเฉพาะโรค สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง) เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 1029. ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารผู้ป่วยทางสายยางสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 1030. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง (ครั้งที่ 2) : สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
 1031. ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม ศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง :สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
 1032. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินทางเท้าแบบมีหลังคา (Cover Way) : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 1033. สอบราคาซื้อคอนกรีตสำเร็จ จำนวน 492 ลูกบาศก์เมตร : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 1034. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กเสริม) จำนวน 4 รายการ : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 1035. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 รายการ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เทศบาลตำบลบ่อ
 1036. สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาดด้านหน้าและด้านหลังอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 : เทศบาลเมืองขลุง
 1037. สอบราคาซื้อทรายหยาบ จำนวน 207.50 ลูกบาศก์เมตร : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 1038. สอบราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน : ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 1039. สอบราคาจ้างด้วยโรงเรียนบ่อวิทยาคาร มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรตารี่ งานทุบรื้อทิ้งและงานปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู งานฝ้าเพดานภายนอกอาคาร งานพื้นปูกระเบื้อง งานทาสี : โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
 1040. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2) : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 1041. สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 1042. สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. และปรับปรุงตลาดนัดการเคหะฯ : เทศบาลเมือท่าช้าง
 1043. ประกาศสอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัทภูมิจันท์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณ ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี :การประปาส่วนภูมิภาค
 1044. การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง 3 ชั้น ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 : เทศบาลตำบลหนองตาคง
 1045. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 1046. การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านแสมด หมู่ที่ 9 บ้านยแสมด ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 : เทศบาลตำบลหนองตาคง
 1047. การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านจางวาง หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 : เทศบาลตำบลหนองตาคง
 1048. การจัดซื้อโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 : เทศบาลตำบลหนองตาคง
 1049. ประมูลราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
 1050. สอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายชื่อถนน-ซอยในชุมชน จำนวน 33 ป้าย (ครั้งใหม่) : เทศบาลตำบลมะขาม
 1051. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมทัศน์น้ำพุตลาดสดเทศบาล 1 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 1052. สอบราคาซื้อเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 1053. สอบราคาจ้างโรงอาบน้ำเพื่อคนพิการ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 1054. สอบราคาซื้อเครื่องแบบนักเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 1055. สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 1056. สอบราคาจ้างปรับปรุงเรือนพยาบาลและเสาธงชาติ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 1057. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม คสล. บ่อบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 1058. สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ครั้งที่ 3 : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
 1059. สอบราคาจ้างโครงการของเทศบาลตำบลพวา จำนวน 1 โครงการ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลพวา
 1060. สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 1061. ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ : สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง
 1062. ประกวดราคาจ้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3,6,9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ : สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง
 1063. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนดาดหินรอบสระน้ำ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี
 1064. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
 1065. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ
 1066. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ถนนรุจิรวงศ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลเข้าวัว – พลอยแหวน
 1067. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสว่างอุทิศ หมู่ 6 : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 1068. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาอ่าง 3 หมู่ 4 : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 1069. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะกอกซอย 2 หมู่ 3 : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 1070. สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองศรีจันทร์ หมู่ที่ 3 : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
 1071. สอบราคาซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อและอื่นๆ จำนวน 5 รายการ เลขที่ กส.9/สซ.06/2558 : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 9
 1072. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง แบบเลขที่ 3852/36 ณ โรงพยาบาลเขาสุกิม : โรงพยาบาลเขาสุกิม
 1073. สอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย และ สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น