การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ !

1. หน่วยงานใดที่ประสงค์จะส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนที่เกณฑ์ฯ ปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลจะประกาศ (คาดว่าจะประกาศภายในเดือน มีนาคม 2561 นี้) ขอให้หน่วยงานของท่านติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ 0 3930 2663 ต่อ 34722  และ จัดทำเอกสารส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 นะคะ 

2.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดให้ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6-31 มีนาคม 2561 … คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

——————————————————————————————————————————–

  1. แนวทางปฏิบัติ ในการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
  2. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
    กำหนดแผนประชุม 2561 (3)
  3. ราคากลางคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะคอมพิวเตอร์

4. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560

5.การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การจัดหารระบบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

6. แบบฟอร์มต่างๆ

7. รายงานการประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

8. ศึกษา แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้ เพิ่มเติม

9. หนังสือ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *