ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอนายายอาม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอ
นายายอาม  จังหวัดจันทบุรี

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น