ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ ในรายการของไทยทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ ในรายการของไทยทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี
ณ  บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบายพาสน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

ข่าว4

ข่าว1

ข่าว2

ข่าว3

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น