ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางต้อนรับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปต้อนรับพลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ  แก่ราษฎรจังหวัดจันทบุรี  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านประตง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

รูป5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น