นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
ณ  ห้องประชุม 4  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

รูป5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น