ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการรับแรงงานกัมพูชา

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย
นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดหางานจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอโป่งน้ำร้อน
ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม และจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงานอย่างถูกกฎหมาย การให้บริการแบบวันสต๊อปเซอร์วิสเพื่อให้นายจ้างไทยสามารถรับแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานได้

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

รูป5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น