ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารงานแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
กล่าวมอบนโยบายการบริหารงานแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน  ณ  โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น