นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดเวทีสัมมนาวิชาการ “พลเมืองกับการจัดการตนเองด้านการเมืองการปกครอง”ฯ

       วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดเวทีสัมมนาวิชาการ “พลเมืองกับการจัดการตนเองด้านการเมืองการปกครอง” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “จันทบุรีเมืองแห่งความสุข” ณ ห้องประชุมสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น