นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจันทบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจันทบุรี
ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี  โรงพยาบาลพระปกเกล้า

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

รูป5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น