นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายสักการะพระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายสักการะระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  ในรัชกาลที่ 7  และเยี่ยมชมพระตำหนักเทา ภายในวังสวนบ้านแก้ว
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักเทาขึ้นโดยใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขก  พระตำหนักเทาเป็นอาคารแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นครึ่ง  รูปทรงยุโรปสีเทา  ชั้นบนเป็นห้องบรรทมซึ่งมีเฉลียงที่พระองค์สามารถทอดพระเนตรทิวทัศน์อันงดงามของสวนบ้านแก้ว

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น