นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการ ธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการ ธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี และ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม ผลไม้ และไอศกรีม ผู้ต้องราชทัณฑ์ และ ผู้รอตรวจพิสูจน์ จำนวน 458 คน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานภายนอก ให้แก่ผู้ต้องขัง โอกาสนี้ทางทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ต้องราชทัณฑ์ร่วมพิธีสวนสนาม กล่าวปฏิญาณตนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสัญญาว่า จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดี เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรัฐบาล ที่ปกครองประเทศด้วยความเป็นประชาธิปไตย ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อนประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Be Sociable, Share!