ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดชมวิวเนินนางพญา ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยจังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน เชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี อาทิ ชายหาดคุ้งวิมาน จุดชมวิวบ้านหัวแหลม จุดชมวิวหินโคล่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!