ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ประธานมูลนิธิ นายกสมาคม/สโมสร ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!