ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบปัญหา อุปสรรค วางแผนเตรียมการจัดโครงการ กิจกรรม ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนต่อไป โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ที่กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ถึง ค่ำ / การรับบริจาคโลหิต เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจัดหาโลหิต / การก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ณ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี / การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นต้นโดยครั้งนี้มีเรื่องก่อนวาระการประชุม สำนักงานเหล่กาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบประกาศยกย่องเชิดชุเกียรติ และ ขอบคุณบุคคลที่ให้ความร่วมมือด้านกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Be Sociable, Share!