นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่  23  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ลูกเจ้าตาก)  รุ่นที่3  ณ  ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  วังแซ้ม

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

รูป5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น