ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกิติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จังหวัดจันทบุรี ได้ต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ที่เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของจังหวัดจันทบุรี / โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นที่ประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 / 2562 ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของจังหวัดจันทบุรี / โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และในช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปัจจัย / โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพลิ้ว – ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า ถึง ชุมชนขนมแปลก เทศบาลตำบลหนองบัว หมู่ 5 ตำบลพลิ้ว หมู่ 3, 4, 5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี / โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 (ช่วงบริเวณหน้าโอเอซีสซีเวิลด์ – บริเวณสายแยกปลาป่น ซอย 3/5 หมู่ 5,6) ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ ที่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!