นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE และนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE   ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

รูป5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น