นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อม สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สนามสอบภาคกลางเขต 2 จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมสนามสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ.ได้กำหนดให้ จังหวัดจันทบุรีเป็นสนามสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก. ) และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข. ) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สนามสอบภาคกลางเขต 2 ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมสนามสอบแข่งขันไว้ 11 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี / โรงเรียนศรียานุสรณ์ / โรงเรียนเบญจมราชูทิศ/ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ /วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี / วิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี / วิทยาลัยออมสินอุปถัมภ์ / โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ( พระยืน ) / โรงเรียนนายายอามพิทยาคม / โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎรณ์นุกูล และ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก กำหนดสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 มีผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสนามสอบภาคกลางเขต 2 ที่จังหวัดจันทบุรีรวมประมาณ 18,000 คน อย่างไรก็ตาม จังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมเรื่องการอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันดังกล่าว รวมทั้งผู้ปกครอง และ ญาติที่ติดตามมา ในด้านที่พัก หากจองห้องพักในเขตอำเภอเมืองไม่ได้ สามารถจองห้องพักในอำเภอข้างเคียง ได้ ซึ่ง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมูลนิธิกูภัยสว่างกตัญญู จิตอาสาได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วอย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีได้ขอความร่วมมือ ร้านอาหาร ที่พัก และบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าสอบและผู้ติดตามให้เกิดความประทับใจในการเข้ามาเยือนจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวจังหวัดจันทบุรีหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์บริเวณพื้นที่ใกล้สนามสอบในเช้าวันที่ 14 ก.ค.62 เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความสะดวก คล่องตัว และเข้าห้องสอบทันเวลาที่กำหนด ส่วนการเดินทางเข้าจังหวัดจันทบุรีเพื่อเข้าที่พักก่อนสอบหากถนนสุขุมวิทการจราจรหนาแน่น ให้เลี่ยงใช้เส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เขตอำเภอเมืองจันทบุรีได้สะดวกเช่นกัน โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถเลี้ยวขวาเข้าปากน้ำประแส และ เชื่อมต่อเส้นทางเลียบชายทะเล ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ซึ่งการสอบครั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีได้วางมาตรการอำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้เข้าสอบ อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างหลอกลวง แสวงหาผลประโยชน์จากการสอบแข่งขันใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนการสอบแข่งขันดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริสุทธิ์ และ ยุติธรรมสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันทุกราย และเบื้องต้นจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมจุดจอดรถรวม ของผู้เข้าสอบไว้บริการหลายแห่ง อาทิ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี สามารถจอดรถได้ที่ลานขนถ่ายสินค้า อบจ.จันทบุรี / สนามสอบโรงเรียนศรียานุสรณ์ และ เบญจมราชูทิศสามารถจอดรถได้ที่ ค่ายตากสินจันทบุรี และ วัดจันทนาราม / สนามสอบโรงเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์,วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี,วิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี,วิทยาลัยออมสินอุปถัมภ์ และโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ( พระยืน ) สามารถจอดรถได้ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ พระยืน/ สนามสอบโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎรณ์นุกูล สามารถจอดรถได้ที่สนามบินอำเภอท่าใหม่ เป็นต้น ซึ่งบริเวณจุดจอดรถรวมมีรถขนส่งมวลชนให้บริการผู้เข้าสอบ สู่สนามสอบ

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!