ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทีมลงเรือสำรวจคลองน้ำใส ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน หากฝนตกหนักในพื้นที่เขตตำบลท่าช้าง ฝั่งตะวันตกของเขตเมืองจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณคลองน้ำใส หมู่บ้านนาฏศิลป์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงเรือของ ปภ.เขต 17 เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำในคลองน้ำใส ก่อนนำข้อมูลกลับมาวางแผน ป้องกัน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทันจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตอำเภอเมืองจันทบุรี อาทิ เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ตลาดเจริญสุข หมู่บ้านนาฏศิลป์ บ้านมั่นคง โรงฆ่าสัตว์ บ้านสวย ถนนท่าแฉลบ บ้านทำเนียบ ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำรอการระบาย และน้ำท่วมซ้ำซากในกรณีที่มีฝนตกหนัก ซึ่งไม่เกี่ยวกับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ก่อนหน้านี้ จังหวัดจันทบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทานในการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่บริเวณปลายคลองน้ำใส แต่ในการทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านไม่เห็นด้วย งบประมาณจึงตกไป ส่วนที่น่าเป็นห่วง คือ คลองน้ำใส ที่มีความตื้นเขิน คดเคี้ยว และมีการถมที่รุกล้ำริมคลอง รวมทั้งเศษขยะ สิ่งปฏิกูล และเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านที่ขวางทางเดินของน้ำ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้าน และ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะฝนตกหนักน้ำระบายลงทะเลไม่ทัน อย่างไรก็ตาม หากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำระบายไม่ทันดังกล่าว ทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองน้ำใสลงทะเลป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่ชาวบ้านในชุมชน 2 ข้างทางของคลองน้ำใสไว้แล้ว

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 141

Be Sociable, Share!