ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แลเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดทุ่งเพล อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ออกหน่วยให้บริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีเปิดการให้บริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานเป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 26 ของประเทศ ในครั้งนี้มีการตรวจรักษา และ คัดกรองโรคแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทบ้านทุ่งเพล อำเภอมะขามที่ราษฎรประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ห่างไกลจากการบริการด้านสาธารณะสุข อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ภายในงานมีการมอบยาชุดพระราชทาน พอ.สว. และ ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก การตรวจคัดกรองโรคมาลาเรีย และการเสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!