นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้อำนวยการและคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้อำนวยการและคณะนักศึกษา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น