นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการออมแก่เด็ก เยาวชน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจประโยชน์และเห็นความสำคัญในการออมเพื่อรากฐานที่ดีของอนาคต รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านสหกรณ์ โรงเรียนที่ชนะการประกวดบันทึกบัญชีสหกรณ์และรายงานการประชุม ภายในงานได้มีการออกร้านนิทรรศการจัดแสดงผลงานของสหกรณ์ในโรงเรียนต่าง ๆ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก กิจกรรมการสอนอาชีพเสริมระยะสั้น เล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงของเด็กนักเรียนสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน มีนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองร่วมงานคับคั่ง

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!