นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 7/2557

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 7/2557  ณ  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 ซึ่งในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

รูป5

รูป6

รูป7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น