ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตร บรรเทาภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้จัดการอบรมโครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ในหลักสูตร บรรเทาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย ได้มีความรู้เรื่องภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยง ความเสียหาย การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูบูรณะ กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ซึ่งมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบเข็มสัญลักษณ์สภากาชดไทยแก่ผู้เข้ารับการอบรม ที่ประกอบด้วย แกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทย ระดับอำเภอ / จิตอาสาสภากาชาดไทย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 10 อำเภอ สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการขยายผลโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ที่มีจิตอาสามีความสนใจด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสภากาชาดไทย และเป็นโอกาสอันดีที่จิตอาสา ได้นำความรู้ในเรื่องภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยง ความเสียหาย การบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะ กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่และสามารถสร้างเครือข่ายอาสาสมัครให้เข้มแข็งในระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย มาให้ความรู้แก่อาสาสมัคร มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอด และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งได้นำความรู้ทางด้านภัยพิบัติมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!